Kraftkonsern vurderer å slå seg sammen

- Målet er å skape økte verdier for kunder, eiere og samfunnet som helhet.

Publisert

Glitre Energi og Agder Energi skriver i en pressemelding at de sonderer mulighetene for å fusjonerer.

Selskapene har de siste årene jobbet tett sammen på flere områder, og styrene har gitt konsernsjefene fullmakt til å undersøke mulighetene.

Kraftbransjen består grovt sett av tre hovedtyper selskaper:

  • Kraftprodusenter
  • Nettselskaper
  • Strømselskaper

Kraftprodusentene produserer strømmen, enten det er fra vannkraft eller vindkraft, mens nettselskapene bygger og drifter strømnettet, og så tar strømselskapene seg av å kjøpe strømmen på kraftbørsen for så å videreselge den til strømkundene.

Historisk sett har disse selskapene vært organisert i geografisk orienterte kraftkonsern som har hatt alle tre delene integrert, men det pågår også en omorganisering der strømselskapene skilles ut og fusjoneres i større enheter. Det samme skjer også i noen tilfeller blant nettselskapene.

- Det er viktig for oss å ta en aktiv rolle for å sikre robuste energiselskap i våre regioner. En eventuell fusjon vil være en stor verdiskapende mulighet for eierne som vil bidra til utvikling av ny forretning, grønn vekst og attraktive arbeidsplasser. Målet er å skape økte verdier for kunder, eiere og samfunnet som helhet, sier styreleder Ann-Christin Andersen i Glitre Energi.

Styrenes foreløpige vurdering er at Glitre Energi og Agder Energi er selskaper som står godt til hverandre. Begge selskapene opererer i hele verdikjeden fra vannkraftproduksjon til sluttkunde, er offentlig eid og har et felles syn på bransjeutviklingen.

Agder Energi eies av Statkraft (45,5%) og 25 kommuner mens Glitre Energi eies av Drammen kommune (50%) og 19 andre kommuner i det som var Buskerud fylke. Det betyr at et eventuelt fusjonert konsern vil forbli i offentlig eie.

- Vi forventer at en mulig fusjon vil legge til rette for betydelige gevinster. Store aktører rundt oss slår seg sammen og da er det viktig at vi også posisjonerer oss for å sikre og videreutvikle våre verdier, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi.

Gjennom en fusjon etableres det nest største nettselskapet med ca. 300.000 nettkunder, den tredje største vannkraftprodusenten med en årlig middelproduksjon på rundt 10,8 TWh, det største selskapet innenfor strømsalg til bedriftskunder og ett av de største selskapene innenfor strømsalg i privatmarkedet med rundt 200.000 kunder.

- Vi understreker at det er svært tidlig i prosessen, og åpenhet er viktig for både selskapene og eierne. Derfor informerer vi nå om de pågående fusjonsonderingene. Styrene ønsker at selskapene skal snakke nærmere sammen, så får vi se om vi passer så godt sammen som vi tror, sier Andersen og Torjussen.

Powered by Labrador CMS