Ann-Christin Andersen er styreleder i Glitre Energi.
Ann-Christin Andersen er styreleder i Glitre Energi.

- Ingen skal sies opp som følge av denne fusjonen

Styrelederne i Agder Energi og Glitre Energi lover at ingen skal miste jobben dersom fusjonen mellom de to selskapene blir noe av.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken ble det kjent at de to store kraftkonsernene Agder Energi og Glitre Energi har planer om å slå seg sammen til ett, stort konsern.

Når enerWE får styreleder Ann-Christin Andersen i Glitre Energi på tråden, utdyper hun om årsaken til at planene om fusjon blir kjent nå.

- Bakgrunnen for dialogen er de store endringene som skjer i energimarkedet - det er mye som skjer blant aktørene i kraftbransjen, og vi ser at det er mange ting som påvirker strømprisene og vilkårene for bransjen. I vår eierplattform er det avklart at vi skal søke samarbeid med andre aktører, forteller Andersen.

Hun bekrefter at styrene i de to kraftselskapene vurderer en fusjon som veldig interessant - og at det da ikke er snakk om at noen av partene kjøper ut den andre.

- Det er styrets vurdering at dette foreløpig ser så interessant ut at vi har gitt mandat til konsernsjefene om å sondere muligheten for full en fusjon. En fusjon der vi skaper noe nytt sammen, sier hun.

- En bransje hvor folk kjenner hverandre

Styreleder Lars Erik Torjussen i Agder Energi forteller at de to kraftkonsernene har «oppdaget hverandre» blant annet gjennom samarbeidet de har hatt med det digitale selskapet Oss. Denne løsningen ble kjent i dag.

- Dette er en bransje hvor folk kjenner hverandre, så sånt sett var det etter hvert naturlig å begynne å tenke andre tanker. Vi ser at det er to veldrevne selskaper med vertikal integrerte, og kulturelt virker selskapene som å være en god match. På det grunnlaget ble det innledet samtaler, sier han til enerWE.

Styreleder Lars Erik Torjussen i Agder Energi.
Styreleder Lars Erik Torjussen i Agder Energi.

Dette er en bransje hvor folk kjenner hverandre, så sånt sett var det etter hvert naturlig å begynne å tenke andre tanker.

Og nå tas altså dette over i en ny fase.

- Nå føler vi at det har kommet såpass langt at vi tar det videre mot en intensjonsavtale. Vi må ta hensyn til og addressere industrielle, kommersielle og eierspørsmål. Vi må se om vi kan få en plattform der det er oppslutning om å bygge et robust, nytt konsern.

Stordriftsfordeler

Nå skal partene utarbeide en rapport der man ser på «det fulle gevinstpotensialet».

- Vi vurderer at dette har mange stordriftsfordeler og kan utløse veldig store synergier og verdiskaping for eierne, sier hun til enerWE.

- Hva tenker dere vil skje med sjefsposisjoner - her vil det vel bli dobbelt opp?

- Både når det gjelder styreleder og ledelse må vi forhandle om. Et fusjonert selskap kan bare ha én konsernsjef og én styreleder.

I fusjonsprosessen er det lagt vekt på prosesser med de tillitsvalgte og ingen skal miste jobben som følge av en eventuell fusjon lover hun.

Ved en eventuell fusjon vil dagens organisasjonsmodell med sterk regional identitet og lokale arbeidsplasser videreføres.

Anne Christin Andersen

- Det er et premiss at ingen skal sies opp som følge av denne fusjonen. Det er heller ikke sånn at noen må flytte etter en fusjon - det har vi gjort en vurdering av. Ved en eventuell fusjon vil dagens organisasjonsmodell med sterk regional identitet og lokale arbeidsplasser videreføres. Det har vi allerede gjort en vurdering av.

Også Lars Erik Torjussen understreker at det ikke er snakk om nedbemanning.

- Det er absolutt ikke perspektivet her. De synergier som er der, vil vi løse ved naturlig avgang og mobilitet internt på en klok måte. Dette er to selskaper som har lang tradisjon for å jobbe godt med tillitsvalgte og ansatte, sier han.

Har satset på åpen prosess

Tidslinjen er nå at partene jobber frem mot jul.

- Vi håper at vi kan få på plass innholdet i en intensjonsavtale frem mot desember, for deretter å få en beslutning i styrene i de respektive selskapene. Vi har gjort et grep vi tror er fornuftig - nemlig å kjøre en åpen prosess der vi forteller åpent at vi sonderer, slik at vi kan involvere de respektive eierne etter behov. Hvis styrene mener avtalen er god nok, vil vi gå inn i en beslutningsprosess med full verdivurdering og utarbeidelse av avtaleverk, sier hun.

- Har dere tenkt noe på navn på dette nye selskapet?

- Det er altfor tidlig å si noe når det kommer til navn. Det får vi finne ut av, avslutter Andersen.

Powered by Labrador CMS