Steffen Syvertsen er konsernsjef i Agder Energi.
Steffen Syvertsen er konsernsjef i Agder Energi.

- Det er viktig å ikke undervurdere jobben som må gjøres med utslippsreduksjon

Møt Agder Energi-toppen Steffen Syvertsen i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Steffen Syvertsen

Alder: 44 år

Stilling: Konsernsjef

Arbeidsgiver: Agder Energi

- Nylig ble det kjent at ditt selskap går med «gifteplaner» med et annet energiselskap - hva tenker du som konsernsjef om denne prosessen? Er det spennende å gå inn i høsten med slike forhandlinger?
- Det er absolutt spennende tider i og rundt Agder Energi, men jeg må understreke at sonderingene om en mulig fusjon er styrets ansvar, som jeg som konsernsjef ikke kan si så mye om. På dette tidlige stadium har styrene i de to konsernene funnet grunnlag for å sondere videre, og det blir selvsagt et viktig arbeid i høst.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Som alle andre bedrifter har vi måttet snu om på mye av arbeidshverdagen, men overordnet har vi taklet det bra, og organisasjonen har vist stor endringsvilje. Vi har lært mye om digitale verktøy, og det er lærdommer vi kan ta med oss ut av denne situasjonen. Mange ansatte har nok opplevd ledelsen som nærmere dem enn før. Toppledelsen har vist seg oftere, i T-skjorte eller sammen med barna på et hjemmekontor. Selv har jeg hatt mange titalls «digitale kaffekopper» med medarbeidere i hele konsernet. Det tror jeg bygger ned hierarki i en organisasjon. I og med at vi driver en samfunnskritisk infrastruktur, må vi være ekstra årvåkne for å ta smittevernreglene på alvor. Særlig gjelder det alle våre dyktige folk som jobber ute i felt.

Vår næring har nok fortsatt en jobb med å synliggjøre hvor viktige vi er både for å få samfunnet til å fungere, og ved at vi er en stor og selvstendig verdiskapende næring.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Jeg synes vi får mye oppmerksomhet, og mer enn før. Med de endringene som skjer i samfunnet, med økt vekt på bærekraft og fornybar energi, er vi allerede der alle andre ønsker å være. Vi sitter på mye av den kompetansen som trengs i det grønne skiftet, og det merkes på interessen for bransjen. Dersom vi mener vi får feil oppmerksomhet, får man i så fall sørge for å gjøre noe med det. Vår næring har nok fortsatt en jobb med å synliggjøre hvor viktige vi er både for å få samfunnet til å fungere, og ved at vi er en stor og selvstendig verdiskapende næring. Det er for eksempel ikke mange nok som vet at vi er fastlands-Norges største industrielle verdiskaper, og at næringen bidro med 69 milliarder kroner i skatteinntekter og utbytter i fjor.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Det overordnede bildet er at fornybar energi vil vokse og etter hvert dominere. Dette vil variere mellom regioner, men det er den veien det må gå for at vi skal ha sjanse til å redusere utslippene til et nivå klimaet tåler. Samtidig er det viktig ikke å undervurdere omfanget av jobben som må gjøres. Fossilt dominerer energiforbruket globalt, og selv i Norge der vi har så god tilgang til fornybar energi, er bare litt over halvparten av forbruket elektrifisert.

Med vår tilgang til fornybar vannkraft, er det å ta i bruk utslippsfri elektrisitet det viktigste klimatiltaket vi har i Norge.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Vi er jo utrolig privilegerte i Norge, som har mer fornybar energi enn det vi trenger selv. Jeg vil bidra til at kraften tas i bruk i Norge. Med vår tilgang til fornybar vannkraft, er det å ta i bruk utslippsfri elektrisitet det viktigste klimatiltaket vi har i Norge. Vi er godt på vei, men det er fortsatt mye jobb igjen: elektrifiseringsgraden er på 54 prosent. Derfor må vi fortsette utviklingen i denne retningen, og få den til å gå fortere. Det er noe Agder Energi vil bidra til, både gjennom produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, men også for å utvikle nye næringer og tjenester som trengs for et fullelektrisk samfunn. For eksempel kan batteriproduksjon, nye datasentre, og hydrogenproduksjon bli viktige næringer for Norge.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Det viktigste for meg er at vi bruker strøm i stedet for fossile kilder. Når det er sagt er det jo viktig å bruke strømmen effektivt. Selv har jeg blant annet etterisolert huset, kjører elbil og installert elbillader fra True Energy som hjelper til å lade når det er best for nettet og for lommeboka.

Det er viktig at kraft fra havvind i første rekke går til land som trenger mer kraft til sin omstilling.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Vi kommer ikke unna at mer fornybar energi trengs på sikt for å erstatte all den fossile energien vi bruker i dag. Vannkraften vil klart dominere kraftproduksjonen også fremover, men vindkraft vil være et viktig supplement. Så er det viktig at utbyggingen skjer i et fornuftig tempo, og som har lokal forankring. Per i dag har vi et stort kraftoverskudd, og jobben nå er ta i bruk det overskuddet. Når vi på sikt skal skape nye næringer og arbeidsplasser, for eksempel i ny industri, så vil nok det kreve ny kraft. Det blir spennende å se hvilken rolle havvind kan spille i denne sammenheng. Det kan gi nye arbeidsplasser i leverandørindustrien, men det er viktig at kraft fra havvind i første rekke går til land som trenger mer kraft til sin omstilling. Her gjelder det å tenke helhetlig, slik at man gjennom utbygging av infrastruktur til havs legger til rette for den kraftproduksjonen det er behov for. Flere kraftforbindelser mellom land vil gjøre omstillingen lettere.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Først og fremst er jeg glad for å bruke strøm som kommer fra vannkraft. Jeg har ikke solpanel selv, men for de som er nysgjerrige på det, legger Los og Otovo godt til rette for det.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Det jeg gjør som betyr mest, er å lede Agder Energi. I tillegg er jeg aktiv i NHOs arbeid med for å etablere bærekraftig industri i Norge, Grønne elektriske verdikjeder. Gjennom Skift-nettverket ønsker jeg også å bidra til at næringslivet tar sitt ansvar i omstillingen.

Det er ingen tvil om at olje og gass vil bli mindre viktig for norsk økonomi, og at vi må gjennom en omstilling. For at Norge skal lykkes, må denne omstillingen skje på en bærekraftig måte, og da er det viktig å beholde kompetansemiljøene som finnes i leverandørindustrien.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Nå er ikke oljeprisen det som har størst betydning for vår virksomhet, men jeg tror den vil stige til 51 USD/fat i 2030 og 55 USD/fat i 2050, fra dagens nivå på 42 USD/fat.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Det er ingen tvil om at olje og gass vil bli mindre viktig for norsk økonomi, og at vi må gjennom en omstilling. For at Norge skal lykkes, må denne omstillingen skje på en bærekraftig måte, og da er det viktig å beholde kompetansemiljøene som finnes i leverandørindustrien. På den bakgrunnen er jeg skeptisk til å avvikle leteaktiviteten på helt kort sikt.

- Har du flyskam?
- Jeg har ikke flyskam, men har nok vært en for stor forbruker av flyreiser. Det er jo en erfaring fra koronatiden at man kan få gjort mye med færre reiser enn tidligere.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Jeg har hatt stor glede av Maja Lundes bøker i Klimakvartetten, som gir interessante perspektiver på ulike epoker. For et internasjonalt perspektiv leser jeg Financial Times. Liker også å lytte til Turistforeningens podkast Utestemmer, om bærekraftig turisme. Og om jeg får lov til å være litt partisk, så vil jeg anbefale Agder Energis egen podkast «Energi og teknologi».

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS