Etterlyser grønt i 'det grønne skiftet'

Publisert

Fornybar energi diskrimineres i statsbudsjettet, mener EnergiNorge.

Onsdag forrige uke ble det mye omtalte statsbudsjettet ble lagt frem. Et moment som har skapt stor debatt er regjeringens beslutning om å øke grunnrenteskatten for vannkraft, noe motstanderne mener vil undergrave det grønne skiftet i Norge. 

 • Les de viktigste postene i statsbudsjettet her: Nyheter i statsbudsjettet 2016
 • Hva er grunnrenteskatten?

  Grunnrenteskatt er en særskatt for vannkraft. Skatten tilfaller staten, og begrunnes med at kraftselskapene høster av en knapp naturressurs. Den beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks produksjon, time for time, multiplisert med spotprisen i tilhørende time. Vannkraftsprodusenter får dermed ikke noe utbytte av regjeringens vedtak om å redusere selskapsskatten.

  Diskriminerer vannkraft

  Aslak Øverås, informasjonssjef i EnergiNorge, forteller enerWE at foreningen er skuffet over vedtaket, og mener det legger kjepper i hjulene for satsning på fornybar energi i form av vannkraft.

  - Vannkraft er hardt skattelagt allerede, og nå øker særskatten på nytt. Det har skjedd flere ganger siden 2007. Tidligere da kraftprisen var høyere, fikk det ikke like mye oppmerksomhet. Nå ser derimot kraftprisene ut til å bli lave over lang tid, og da får høyere skatt langt større konsekvenser.

  Grunnrenteskatten økes fra 31 til 33 prosent, en økning tilsvarende omtrent 300 millioner kroner. Øverås mener videre vekst og utvikling i sektoren står i fare.

  - Regjeringen vil øke særskatten slik at vannkraftprodusenter ikke får ta del i en reduksjon av selskapsskatten. Dette diskriminerer vannkraften sammenliknet med annet næringsliv. Det er store behov for å modernisere eldre kraftverk og bygge ut nye prosjekter. Skattleggingen rammer nå investeringene i vannkraft, og det mener vi i EnergiNorge er feil medisin når Norge skal skape nye, grønne arbeidsplasser.

  Etterlyser grønt i det grønne skiftet

  Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge sier i en pressemelding at skattetiltaket innebærer en videre svekkelse av rammebetingelsene for utvikling av fornybar energi i Norge, og påpeker det er et stort paradoks i en tid da alle snakker om behovet for et grønt skifte i økonomien. Dette paradokset har også fostret kritikk fra annet hold, deriblant landets miljøorganisasjoner. Bellona-leder Frederic Hauge bruker lite energi på å skjule sin misnøye med det han kaller 'det grønne ordskiftet'. Han sier til Aftenbladet at klimavennlig omstilling er en prosess som regjeringen ikke tar på alvor.

  - Tine Sundtoft sa i fjor at Norge skulle ta på seg den grønne ledertrøya i klimakampen. Nå ser det heller ut som Regjeringa har skifta til helsetrøye, satt seg i sofaen og tror grønn omstilling er reality-TV vi ikke må forholde oss til. ... Dette er ikke er grønt skifte, bare et grønt ordskifte.

  ZERO Norge uttaler forøvrig at de etterlyser økonomiske sanksjoner på utslipp i budsjettets klimasatsning.

  Agder Energi ikke bekymret

  Men ikke alle deler kritikernes synspunkt. Kommunikasjonssjef i Agder Energi, Christian Altmann, sier til enerWE at vedtaket ikke er av den dramatiske sorten for Agder Energi. Han mener likevel investeringsgrunnlaget puttes i risikosonen.

  - Vi regner litt på konsekvensene, men når selskapsskatten samtidig settes ned, er ikke dette dramatisk på noen måte. Likevel kan økt grunnrenteskatt vanskelig sees som positivt for investeringer i nye prosjekter innen fornybar energi. I Agder Energi vurderer vi imidlertid ulike prosjekter forløpende – også i lys av grunnrenteskatt.

  Les også: