Har kartlagt hvor langt kommune-Norge har kommet med elektrifiseringen

Lanserer nytt interaktivt nettsted i neste uke.

Publisert

I neste uke arrangerer Agder Energi og Siemes et webinar for å lansere et nytt nettsted som viser hvor langt kommune-Norge har kommet i elektrifiseringsarbeidet.

Konsenrsjef Steffen Syvertsen forteller til enerWE at dette er en videreføring av et arbeid de gjorde i fjor

- I 2019 gjennomførte vi i Agder Energi en kartlegging sammen med Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune der målet var å få en forståelse av dagens elektrifiseringsgrad og hva som er potensialet for ytterligere elektrifisering i kommunen, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Resultatene herfra var gode, og gjennomgangen viste hva som kunne og burde gjøres videre.

Elektrifisering er det mest effektive tiltaket for å redusere utslipp

Steffen Syvertsen

- Denne kartleggingen har pekt på potensialet for å redusere utslipp gjennom elektrifisering og dermed synliggjort mulighetene for hvordan vi kan bidra til å skape et bærekraftig samfunn. Elektrifisering er det mest effektive tiltaket for å redusere utslipp, sier Syvertsen.

Kartleggingen har lagt grunnlaget for hvordan Kristiansand kommune, og senere hele Agder fylke, jobber med elektrifisering.

- Når vi først hadde metodikken fra kartleggingen i 2019, og så hvordan dette har hjulpet regionen i å fokusere på elektrifisering, fant vi sammen med Siemens ut at dette bør vi tilby alle landets kommuner. Derfor fikk vi hjelp av Thema Consulting Group til å gjøre tilsvarende kartlegging av alle landets kommuner.

Nå er arbeidet utført, og tirsdag 16. juni blir nettstedet offisielt lansert. For de som er interesserte er det imidlertid mulig å sjekke det ut allerede nå.

På nettstedet er alle kommunene ført opp, og kommunene er fargekodet avhengig av hvor langt de har kommet i elektrifiseringsarbeidet.

  • Rødt: 0-40%
  • Gult: 40-75%
  • Grønt: 75-100%

På landsbasis har Norge nå en elektrifiseringsgrad på 54 prosent, og det legges til grunn et potensiale på 47 prosents reduksjon i klimautslippene hvis elektrifiseringstiltakene gjennomføres.

- Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp med minimum 50% innen 2030. Elektrifisering vil naturlig nok være det viktigste tiltaket for å nå disse målene. Derfor kan El-indeks være et viktig startpunkt for landets kommuner når vi sammen skal jobbe for å nå klimamålene, sier Syvertsen.

Her kan du sjekke ut elektrifiseringskartet, og sjekke ut hvordan det ligger an i din kommune.

Powered by Labrador CMS