– Kan vi lage et strømselskap på kundens premisser?

Publisert

Det har vært mye fokus på kraftbransjen og strømregningen de siste årene som følge av de høye strømprisene som nå er i ferd med å normalisere seg litt.

Midt oppi dette har mange sett en Facebook-reklame for et nytt strømselskap som tilbyr deg å "teste fremtidens strømselskap". Her lover de en tjeneste med bedre kontroll over strømregningen, varsel om strømregningen blir dyrere eller billigere enn forventet, samt at de ikke skal ta dyre påslag på strømprisen.

Det nye strømselskapet har fått navnet Flyt, og det viser seg at det er etablerte kraftselskaper som LOS og Agder Energi som står bak. enerWE tar derfor kontakt for å høre mer om hva dette faktisk er for noe.

- Flyt er et konsept som er under utvikling. Vi ønsker egentlig å se mer på hva vi kan gjøre konseptuelt med å selge strøm sett ut fra kundens perspektiv. Spørsmålet er egentlig, kan vi lage et strømselskap mer på kundene premisser?, sier Anders Gaudestad, konserndirektør for marked i Agder Energi, til enerWE.

I annonsen står det at strømselskapet lanseres til høsten, men Gaudestad kan ikke gi en spesifikk dato.

- Vi må se på tilbakemeldingene fra de vi tester på, og så er det sikkert mye vi må justere. Fremtidig innhold i tjenesten skal utvikles sammen med kundene, sier Gaudestad.

Han forteller at de i første omgang er ute etter pilotbrukere for å teste det de har laget så langt.

- Jeg tror vi kommer veldig langt med 100 eller 200 pilotbrukere. Det avhenger litt av hva slags brukere som trigges av dette. Noen hundre håper vi å få inn, sier Gaudestad.

Det er omtrent 110 strømselskaper i Norge som alle lever av å kjøpe og selge strøm. Fjordkraft-sjef Rolv Barmen har tidligere sagt til enerWE at de mener det er for mange strømselskaper, og at markedet er modent for en konsolidering.

enerWE spør derfor Flyt om det er hensiktsmessig å starte enda et strømselskap, eller om dette egentlig bare er en fornyelse av Los Energy?

- Flyt skal ikke erstatte LOS. Det er et velfungerende selskap. Dette er et konsept vi tester ut, sier Gaudestad.

Han utelukker ikke at det kan bli et nytt selvstendig strømselskap, men det gjenstår å se.

- Vi har kommet såpass lang at vi har laget en beta av det som vi vil teste ut mot en del brukere, sier Gaudestad.

Den norske kraftbransjen har vært en ganske konservativ bransje, og ting har i stor grad blitt gjort på en måte fordi det alltid har vært slik. Samtidig er det store endringer på gang i praktisk talt alle delene av kraftbransjen.

Kraftbransjen er grovt sett er delt i tre typer selskaper: kraftprodusenter, nettselskaper og strømselskaper. Strømselskapet bare er det siste leddet som møter kunden med strømregninger, support og selgere som forsøker å få kundene til å bytte til sitt selskap. Dette kan til tider være en utakknemlig oppgave der kundenes frustrasjon over høye strømregninger gjerne lempes over på strømselskapet selv om de i praksis ikke tjener verken mer eller mindre når strømmen er dyr eller lav.

- Vi har fått tilbakemeldinger i vår bransje om at kundene opplever strøm og strømavtaler som vanskelige og at regningene ofte er uforutsigbare. Det fikk oss til å spørre oss selv om hva vi kan gjøre for å skape forutsigbarhet og unngå negative overraskelser, sier Gaudestad.

Samtidig er det i ferd med å bre seg en viss erkjennelse av at kraftbransjen og strømselskapene har en utfordring med å forklare hvordan dette markedet fungerer, og at det ikke akkurat hjelper når strømregningen blir uoversiktlig og vanskelig å forstå.

- Fra kundens perspektiv tror jeg ikke at vi som bransje er tjent med at kunden ikke forstår hva de kjøper og betaler for, sier Gaudestad.

Når enerWE snakker med Gaudestad gjentar han gang på gang at Flyt i nåværende tilstand er et konsept som testes ut, og at det ikke er et ferdig produkt. Det er ikke avklart om betatestere skal betale for tjenesten. På sikt er de på jakt etter betalende kunder. Han forklarer at de med dette konseptet jobber med utgangspunkt i "design thinking". Dette er en metodikk for å utarbeide nye produkter og tjenester der det jobbes iterativt for å komme frem til gode løsninger.

- Vi bruker design thinking som tilnærming. Vi lager konseptet først, for så å teste det ut og tilpasse det, sier Gaudestad.

Det betyr blant annet at de bruker mye tid på å se problemstillingene fra kundens perspektiv, og at de hele tiden gjør tilpasninger og endringer av konseptet basert på tilbakemeldingene de får fra de tidlige kundene.

Bruk av kunstig intelligens i form av maskinlæring er også en viktig del av konseptet.

- Vi bruker maskinlæring for å predikere strømregningen, sier Gaudestad.

Her vil ikke Gaudestad gå for mye i detalj på nåværende tidspunkt, men han bekrefter at Flyt blant annet bruker maskinlæring til å estimere kundens strømregning ut fra strømprisen, været og forbruksmønstre.

Strømselskapene kjøper stort sett strømmen inn på kraftbørsen til Nordpool. Der handles den i MWh, og strømmen selges på timesbasis. Så selger de strømmen videre til forbrukere, og da oppgis som regel prisen i øre pr. kWh, og de fleste strømselskapene bruker en gjennomsnittspris for måneden til å beregne prisen.

Flyt skal tilby prising på timesbasis nå som automatiserte strømmålere er i ferd med å komme på plass ute hos forbrukerne.

- Dette konseptet kan fullt ut baseres på AMS,med alle de mulighetene det gir, sier Gaudestad.

Det finnes mange forskjellige strømavtaler i dag, men den mest vanlige er en spotprisavtale der strømselskapet lever av å legge på et lite påslag på toppen av gjennomsnittlig spotpris. Flyt satser på å droppe dette påslaget, og heller ta en fastpris på 49 kroner i måneden for en tjeneste som gir kundene verdi.

For en gjennomsnittlig husholdning med et årlig forbruk på 20.000 kWh tilsvarer prisen for tjenesten et påslag på ca 3 øre/kWh. Det er litt lavere enn det som er vanlig i dag, men det kan fort tilsvare en litt høyere pris hvis man har et veldig lavt strømforbruk. På den annen side tilsvarer det et lavt påslag hvis man har et høyere forbruk.

– Vi utvikler en tjeneste som forutser strømregningen din, overvåker strømmarkedet for deg og varsler deg dersom det er noe du bør vite om. Det kan være alt fra om du må belage deg på unormalt høye strømregninger eller om det kommer perioder med spesielt billig strøm, sånn som når strømmen var tilnærmet gratis natt til onsdag denne uken. I tillegg sørger tjenesten for at du får strøm og elsertifikater til samme pris som strømselskapet kjøper den inn for på råvarebørsen, sier Gaudestad.

Uansett vil det med en slik prismodell bli lettere for kunden å se hvor mye strømselskapet tjener på å levere strømmen.