AMS sørger for automatisk utbetaling av kompensasjon for lange strømbrudd

− De nye AMS-målerne har bidratt til modernisering av strømnettet.

Publisert

De fleste norske husholdninger har nå fått installert automatiske strømmålere (AMS) som leser av strømforbruket fra time til time. Det sikrer bedre kontroll med hvor mye strøm som til enhver tid brukes, og det gjør det lettere å sammenligne strømregningen med hva strømmen kostet i spotmarkedet på kraftbørsen.

En annen fordel med AMS er at den også gir nettselskapene bedre kontroll over problemer med strømnettet, og at den gir oversikt over hvor det har vært strømbrudd og hvor lenge det har vart. Dermed kan kompensasjonen for langvarige strømbrudd automatiseres.

− De nye AMS-målerne har bidratt til modernisering av strømnettet, og gitt nettselskapene bedre oversikt over blant annet strømbrudd. Norges vassdrags- og energidirektorat har på bakgrunn av dette vedtatt at regelverket for utbetaling av kompensasjon for langvarig strømbrudd endres, forteller Elin Huseth Johansen, avdelingsleder i Agder Energi Nett i en pressemelding.

Det forekommer strømbrudd i det norske strømnettet, men det er ikke spesielt utbredt og det varer som regel ikke så lenge av gangen. Når det skjer er det typisk i forbindelse med kraftig uvær, men det kan også skyldes andre forhold.

For at man som strømkunde skal få utbetalt kompensasjon må imidlertid strømbruddet ha vart i mer enn 12 timer.

Fra 2021 vil privatkunder få 500 kroner ved avbrudd på 12 timer, og deretter 40 kroner per time. Fritidsboliger får 125 kroner ved avbrudd på 12 timer, og deretter 10 kroner per time.

Uansett hvor lenge strømbruddet varer, kan den samlede utbetalingen ikke overstige det man faktisk betaler i nettleie gjennom inneværende år.

Powered by Labrador CMS