Derfor søker jenter teknofag her

Publisert

Får møte rollemodeller i industrien.

Mandag kunne Siri Mathiesen, regionsdirektør i NHO Agder, juble over at regjeringen bevilger to millioner kroner til prosjektet som rekrutterer flere jenter til teknologifag. Oljebransjen er bare én av bransjene som sliter med å rekruttere jenter.

Hva tror du er grunnen til at det er så få jenter som søker seg til denne typen fag?

Mange unge jenter i 15-16 års alderen føler svært ofte at de ønsker å jobbe med mennesker, som de selv uttrykker det. Da er det for mange ikke naturlig å se på seg selv som en teknolog. Dette tror jeg bunner i mangel på kunnskap om hva som er en teknologarbeidsoppgaver og over bredden av oppgaver innenfor teknologi, sier Mathiesen.

Hvorfor er det viktig at jenter søker teknologifag?

Næringslivet trenger teknologer fordi det handler om å få kompetent arbeidskraft til bedriftene. Norge utdanner for få teknologer. Talent er som kjent jevnt fordelt mellom kjønn og skal vi lykkes må selvsagt jentene være med, forteller regionsdirektøren.

Les også: Malin Norén Eriksen er sommerstudent i Wintershall

Hva betyr det for industrier som oljebransjen å få inn flere jenter?

Alle bransjer, oljeindustrien inkludert, trenger å få tak i de beste arbeidstakerne. Dessuten er som regel arbeidsmiljø som rommer begge kjønn mer attraktive.

Møter unge rollemodeller

Mathiesen mener at det sikkert finnes flere veier enn den de har valgt på Sørlandet for å nå målet om flere jenter og større kjønnsbalanse blant teknologer.

Det som har virket hos oss er at de unge jentene på 15-16 år har fått møte unge rollemodeller – unge kvinnelige teknologer, som har fortalt sine unge medsøstre hvordan det er å arbeide som ingeniør i Aker Solutions eller Agder Energi.

Slike møter har gitt fantastiske resultater, slik at i dag er jenteandelen 50 prosent på Byggdesign (bygningsingeniør) ved institutt for teknologi og realfag ved UiA, kampus Grimstad.

Les også: Ti tips til jobbjakt på LinkedIn

Powered by Labrador CMS