- Jobbene kommer tilbake

Publisert

Trenden snur i 2017.

Oljebransjen er nede for telling. Statoil bekrefter rykter om oppsigelser fremover, og de 20 000 som har mistet jobben skal snart bli flere.

Miriam Veronica Csango-Yaacov, Regional Manager for Kelly Services i Agder & Rogaland mener smellen skaper utfordrende tider for oljebemanningsbransjen.

Vi ser det gjennom hele linjen, over hele landet, sier Csango-Yaacov til enerWE.no.

Alle våre norske og internasjonale kunder strammer inn, og forholder seg veldig avventende. Det medfører at vi også effektiviserer.

Merkbar nedgang

Hun forteller at prosjekter fremdeles dukker opp, men at det er få.

Det er ikke helt mørkt ennå. Det er litt bevegelse, og det er spennende. Enkelte kunder sier at de skal kutte ned, men så kommer det fremdeles oppdrag.

Men oppdragene er ikke på langt nær på linje med i fjor eller året før, og Csango-Yaacov understreker at det virkelig merkes at konjunkturen nå har snudd.

Kelly Services har de siste årene hentet inn en mengde ingeniører fra utlandet for ansettelse i oljeindustrien. De utenlandske ingeniørenes evne til mobilitet gir dem et forsprang.

Det som skjer er ganske interessant. Vi ser at de vi har hentet inn fra Portugal, Romania, Kroatia og India finner seg jobb utenfor Norge før kontrakten går ut. De ser fremover og har verden som sitt arbeidsmarked.

Det finnes muligheter i land som Danmark og Tyskland som har et stort behov for ingeniører. Nordmenn er nok mer tradisjonelt bundet til landet sitt, og har ikke den vanen å reise utenlands.

Så norske bedrifter har lært opp mange som nå forsvinner ut?

Ja, de siste ti årene har det vært stor arbeidsinnvandring med høykompetente folk. De fleste store bedrifter har hatt inne ingeniører med utenlandsk bakgrunn, og brukt store ressurser på opplæringen av dem. De forlater oss dessverre igjen nå.

Csango-Yaacov mener Kelly Services i tiden fremover kommer til å fokusere på omrekruttering.

Vi ser at noen bransjer sliter med å få tak i riktig kompetanse. Det er særlig prosjekter innenfor infrastruktur, vei og energi som trenger folk. Disse mulighetene i markedet kan vi bruke for å finne jobb til konsulentene våre.

Søker trygghet fremfor høy lønn

Hun forteller at konsulentene nå takker ja til stillinger med betydelig lavere, men trygg lønn.

Kelly Services er bygd opp av to divisjoner med lokasjoner over hele verden. Csango-Yaacov mener en kombinasjon av disse kan bidra til å kutte kost for selskaper i nedgangstider.

Kelly Staffing administrerer tradisjonell utleie og rekruttering til faste stillinger innen alle segmenter. Kelly Outsourcing & Consulting Group (Kelly OCG) er en organisasjon som kan gå inn i selskaper og overtar håndtering av alle underleverandører.

Å bruke våre tjenester på den måten vil være skape store kostkutt fordi kostnadene blir kartlagt og satt i system. Vi går rett og slett inn og effektiviserer bemanningen.

For de arbeidsledige rammet av oljesmellen, påpeker hun videre at kontaktnettet er uvurderlig i jakten på ny jobb i disse tider.

Vær aktiv og bruk nettverket ditt. Det er mitt beste råd i disse tider. Ikke gi opp.

Tror på oppgang i 2017

Jarand Rystad fra Rystad Energi har tidligere uttalt at det kan forventes oppgang allerede i 2017. Csango-Yaacov bekrefter at hun deler dette synspunktet.

Vi som har vært i bransjen i mange år, vi vet at det går opp og ned. De siste årene har det vært et stor behov for kompetanse. Nå slippes det litt i en periode, men dette kommer til å snu.

Jobbene kommer tilbake og lønnsjaget kommer tilbake, avslutter Csango-Yaacov

Powered by Labrador CMS