Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne
Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne

Nå stuper oljelønningene

Publisert

Ned 6,7 prosent på ett år.

Lederlønningene i oljesektoren har i snitt har sunket med hele 6,7 prosent på ett år. Bonuskutt og færre konsulenttimer er blant hovedårsakene, det avdekker undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2015, en undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Lederne. Før oljenedgangen satte inn sommeren 2014 lå en typisk mellomlederlønn på 840 500 kroner før skatt. Etter oljesmellen har snittlønnen sunket til 784 000 kroner.

Flere arbeidsledige konsulenter

Det er naturlig at dårligere tider påvirker lønnsnivået, men overraskende at prisfallet i fjor skulle slå så raskt og merkbart ut på lønnsslippen til mellomledere i olje-, gass- og rederinæringene, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

AFI-forsker Eivind Falkum, en av forfatterne bak årets ledelsesbarometer, tror lønnsnedgangen blant annet skyldes at mange stillinger har forsvunnet i konsulentbransjen og utbyggervirksomhetene. Her er lønningene jevnt over høyere enn i driftsselskapene.

Krympende bonuser, mindre overtid

I tillegg er det rimelig å anta at lavere aktivitet og kostnadskutt har ført til avkortede bonuser og mindre overtidsbetaling. Nedgangen ga nok også svake kort i vårens lønnsforhandlinger, men nøyaktig hvordan dette slår ut vil vi først se neste år, sier Falkum.

Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå vil investeringene til olje- og gassvirksomheter i Norge falle med 15,5 prosent i løpet av 2015. Nedgangen flater ut i 2016.

Myte om millionlønn

Jan Olav Brekke i Lederne mener forestillingen om millionlønninger i oljebransjen er en ren myte, i alle fall når det gjelder den jevne oljearbeider.

Det er imidlertid store lønnsforskjeller i denne sektoren. Lønnsfesten har i stor grad vært forbeholdt toppledelsen, mens trinnene under har hatt en lønnsutvikling noenlunde i takt med det man finner i andre bransjer, sier Brekke.

Til tross for at lederlønningene i de fleste andre sektorer står stille eller går forsiktig opp, troner olje- gass- og rederisektor fremdeles på toppen av bransjestatistikken i Norsk Ledelsesbarometer 2015. På plassen bak følger ledere i IKT- og mediebransjen, som i snitt tjente 774 478 kroner i fjor. Les mer om dette i Norsk Ledelsesbarometer 2015.

Her tjener ledere mest:

1. Olje, gass og rederi: kr 784 217

2. IKT og media: kr 774 478

3. Organisasjoner: kr 670 354

4. Luftfart: kr 637 569

5. Bygg, anlegg og bergverk: kr 617 158