Vamma kraftverk er AF Gruppens første heldigitaliserte prosjekt

Publisert

Saken ble først publisert på Vekst.media - Bygg, anlegg- og eiendomsbransjens digitale kanal.

Vamma kraftverk er et vannkraftverk i Glomma i Askim og Skiptvet kommuner i Østfold fylke. Kraftverket utnytter et fall på 28,5 meter mellom Kykkelsrud og Vamma og er et elvekraftverk.

Arild Moe er konserndirektør for Anlegg i AF Gruppen. Han forteller til enerWE at prosjektet har betydd omkring 370 millioner kroner for AF Gruppen.

Heldigitalisert prosjekthverdag

Moe forteller at Vamma kraftverk er det første prosjektet som er heldigitalisert, og at digitalisering kommer til å prege fremtiden i anleggsbransjen.

- Hva legger du i begrepet digitalisering?

- Hovedgreia er at man bygger et kraftanlegg uten papirtegninger, forteller Moe til Vekst.media. Det startet med prosjektererne som prosjekterer hele prosjektet digitalt. Vi leser tegninger på iPad og vi gjør bestillinger av varer og tjenester i prosjektet gjennom digitale kanaler. Det er egentlig en annen hverdag både for ledelsen og de som gjør jobben. Vi må forholde oss til iPad istedenfor papirtegninger.

Et generasjonsskifte

- Hvordan opplever den eldste delen av arbeidsstokken i AF Gruppen digitaliseringen?

- Det er en tilvenning, men skiftet skjer gradvis. Vi ser at de mer erfarne medarbeiderne takler dette. De yngre medarbeiderne våre som har kommet de siste årene fra skolene er på et høyere nivå. Til sammen blir dette en veldig bra kombinasjon mellom god erfaring på anleggsteknikk og god innsikt og forståelse i bruk av teknologi.

- Hva er den største gevinsten med digitalisering for AF Gruppen

- Det er litt tidlig å si, men for AF Gruppen er det viktig å være med på den digitale veksten som skjer. Vi må være med å opparbeide oss intern kompetanse slik at vi kan forholde oss til de rammebetingelsene vi møter i prosjektet. Over tid vil vi øke presisjonen både når det gjelder bestilling av varer og tjenester, kvalitetssikring av anleggene og hvordan man dokumenterer det. Selv om det er litt jobb å implementere disse teknologiene, så vil presisjonen totalt sett øke på det vi gjennomfører.

--

Saken ble først publisert på Vekst.media - Bygg, anlegg- og eiendomsbransjens digitale kanal.