Avgrensningsfunn bekreftet Ærfugl-funnet

Publisert

Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 212, har avsluttet boringen av en kombinert undersøkelses- og avgrensningsbrønn 6507/5-8, henholdsvis nær og på Ærfugl. Brønnen er boret om lag en kilometer fra Skarv-feltet i nordlig del av Norskehavet.

Brønnen påtraff i det primære letemålet til sammen om lag 45 meter med vannførende sandsteinslag med dårlige til moderate reservoaregenskaper.

Det sekundære letemålet var å avgrense Ærfugl.

I sekundært letemål ble en om lag 25 meter gasskolonne påtruffet, hvorav 13 meter utgjør reservoaret som består av sandsteinslag med god til meget god reservoarkvalitet.

Hovedmålet var Kvitungen-Tumler. Den viste seg å være tørr.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger, som nå skal utføre brønnoverhaling på Skarv-feltet, hvor Aker BP ASA er operatør.