Oslo  20171031.Klima og miljøminister Vidar Helgesen (t.v.) orienterer om klimaforhandlingene i Bonn (COP23), Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen (t.h.).Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Oslo 20171031.Klima og miljøminister Vidar Helgesen (t.v.) orienterer om klimaforhandlingene i Bonn (COP23), Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen (t.h.).Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Advarer mot å stenge døra for oljeselskapene under klimatoppmøte

Publisert

Klimaminister Vidar Helgesen (H) advarer mot å stenge døra for oljeselskapene under klimatoppmøtet i Bonn. Han håper EU og Kina vil fylle tomrommet etter Trump.

Gjennomføringen av Parisavtalen blir et hovedtema når klimaforhandlere fra hele verden møtes i Bonn i Tyskland neste uke. Klimaavtalen, som ble undertegnet av 196 land for to år siden, er under press fordi president Donald Trump har besluttet å trekke USA fra avtalen.

Frykten er til stede for at land som Pakistan, Saudi-Arabia og Egypt vil bruke USAs beslutning som et påskudd til å redusere egne ambisjoner.

– Partnerskapet mellom EU og Kina er helt avgjørende. De sa da Trump varslet uttrekk at de var villige til å ta et lederskap, sier Helgesen til NTB. I praksis ser han for seg at EU vil spille en nøkkelrolle i å sammenkalle landene på kritiske tidspunkter og prøve å finne løsninger, men det aller viktigste blir hvordan Kina posisjonerer seg.

– Det er mange store, små og mellomstore land som ser til hva Kina gjør. En konstruktiv oppførsel fra Kina, som vi forventer og antar, vil bidra til å lirke ting på plass, sier han.

Vil unngå fiasko

Selv legger ikke Helgesen lista altfor høyt når det gjelder egne forventninger til klimatoppmøtet.

– Bonn-møtet skal legge forholdene til rette for at 2018-møtet blir en suksess. Det er da de store beslutningene skal tas, om regelverket for Parisavtalen og om hvordan vi sammen skal øke ambisjonene hvert femte år, sier han.

– Det viktigste blir derfor å sørge for at klimaforhandlingene ikke går av sporet. Det kan bli riktig ille hvis klimatoppmøtet ender i skjæring. Hvis man ikke hører så mye fra dette klimatoppmøtet, så er det med andre ord et godt tegn, tilføyer han.

Ved siden av diskusjonene om regelverket som følger Parisavtalen, er spørsmål om finansiering av klimatiltak blant fallgruvene i Bonn.

Vil ha vekk oljeselskapene

Et delikat spørsmål som indirekte angår norske myndigheter, handler om oljeselskapenes adgang til klimakonferansen. Grønne politikere kjemper for å kaste det de kaller oljelobbyen ut av konferansesalene, og EU-parlamentet har vedtatt en resolusjon som brukes som et argument i den retning.

Resolusjonen problematiserer det som beskrives som motstridende interesser og tar til orde for retningslinjer eller prosedyrer som fremmer åpenhet. Den svenske EU-parlamentarikeren Max Andersson fra Miljøpartiet De Grønne sa det tydeligere i plenumsdebatten :

– Den skitne kull- og oljelobbyen kommer også til å være i Bonn. De har en økonomisk interesse i å forsinke, vanne ut eller hindre klimaløsningene. Oljelobbyen bør ikke få lov til å forurense klimapolitikken, sa han.

Helgesen advarer

Ideen om å stenge oljeselskapene ute fra klimakonferansene er noe Helgesen advarer imot.

– Alle aktører som er villige til å være med på det grønne skiftet, har en plass på klimakonferansen. Den skal være inkluderende, sier han.

– Hvis man prøver å stenge enkelte aktører ute fra konferansen, så vil de finne andre og mindre gjennomsiktige måter å prøve å påvirke på. De kommer uansett ikke inn i de viktige forhandlingsrommene. Der er det regjeringene som sitter, tilføyer han.

Trass i USAs varslede uttrekk vil landet være representert under klimatoppmøtet med alle rettigheter. I tillegg vil amerikanske representanter fra by- og delstatsnivå være på plass, blant dem California-guvernør Jerry Brown, som legger turen innom Norge før han reiser til Tyskland.

(©NTB)