Adm. dir. i Enova forklarer hvorfor konserndirektør i BKK skrev "Jippi" på twitter

Publisert

Denne uken arrangerer TrønderEnergi sitt årlige juleseminar. enerWE er tilstede, og vi tok en prat med Nils Kristian Nakstad, adm. dir. i Enova.

Vi spør Nils Kristian Nakstad om hvordan vi kan bygge et lavutslippssamfunn som også er godt å leve i.

- Vi må bygge på de enorme ressursene vi har i Norge med et fornybart energisystem, en enorm innovasjonsevne og en stabilitet i samfunnet som er imponerende. Vi må sørge for at vi driver nok teknologiutvikling og innovasjon. Vi må sørge for at vi virkelig drar nytte av ny teknologi. Det vil gjøre at veien mot lavutslippssamfunnet blir lønnsom og økonomisk bærekraftig. Det vil danne grunnlaget for vekst og velstand som vi er så godt vant med i Norge.

Ingrid Velken er konserndirektør i energiselskapet BKK. BKK siterte henne på Twitter:

Kortversjonen av det jeg vil si i dag på vegne av Bergen, er «Jippi», sier

Vi spør Nils Kristian Nakstad om bakgrunnen for "jippiropet".

- BKK, Bergen Havn og Bergen kommune ble veldig glade fordi et prosjekt de lenge har jobbet med fikk den støtten som var nødvendig for å utløse prosjektet og igangsette bygging slik at anlegg for landstrøm er tilgjengelig for cruisetrafikken i Bergen fra 2020. 

Norge er et foregangsland når det gjelder elbiler. Vi spør hvordan vi ligger an når det gjelder det å "grønnifisere" transportsektoren.

- Takket være elbiltiltakene og støtteregimet for elbil så ligger vi godt an på deler av dette. Men gevinsten vi får ved reduserte utslepp spises opp av vekst og økonomisk aktivet. Derfor har det ikke gitt store utslag enda, men det er viktig og godt steg i riktig retning. 

Han fortsetter.

- Det er så mange initiativer fra de viktigste bedrifter i bransjen, som Posten og Asko. De går foran, tar risiko og sørger for å ta i bruk nye biltyper og transportformer. Det er viljen som utgjør endringsmomentet, og farten kommer til å øke fremover. 

Fremveksten av elbiler gir utfordringer.

- Kraftnettet i Norge tåler ikke at alle skal komme hjem fra jobb og lade elbilen sin. Hvordan skal vi løse dette?

- Det har vi i Enova egne tiltak og programmer for. Sammen med energibransjen og flere skal vi prøve hvordan dette slår ut i full skala. Det er vanskelig å beregne seg frem til dette. Vi ønsker å gjøre store og gode pilotforsøk for å belyse dette spørsmålet. Vi vil finne ut hvordan vi skal kunne drifte og investere i elsystemet slik at det skal tåle elektrifiseringen.

-  Equinor ber om 2,5 milliarder i støtte for å utvinne olje med vindkraft. Hvordan vurderer dere denne søknaden opp mot søknader som hopper bukk over utvinning av olje- og gass og som er helt grønne?

- Vi har fått en søknad fra Equinor. Den behandles og vurderes på vanlig måte. Det er et stort prosjekt, og det er et spennende prosjekt fordi det redusert utslipp offshore. Det er primært også spennende fordi det kan bringe kostnadene for flytende havvind nedover. For Norge kan dette være en interessant teknologi som bidrar til energiforsyning for land som i dag har havvind som sitt største potensiale.

Men Nils Kristian Nakstad understreker at det gjenstår mye før de er i land med vurderingen.