Norges vassdrags- og energidirektorat sier nei til nytt vannkraftverk

Publisert

NVE sier nei til bygging av nytt vannkraftverk i Brønnøy kommune i Nordland.

Grunnen til NVEs avslag på prosjektet, som skulle hete "Ådalen kraftverk", er de negative konsekvensene for reindriften og landskapet rundt.

- Vi mener at de grepene det anlegget innebærer ikke står i forhold og samsvar med produksjonsøkningen som det kraftverket vil gi. NVE har avslått det så per i dag er prosjektet skrinlagt, forteller seksjonssjef Øystein Grundt til enerWE.

  • Nepal for ustabilt for Statkraft
  • Samtidig mener NVE at kraftverket ville fått negative konsekvenser for naturmangfoldet, men regner ikke dette som like tungtveiende. Kraftverket var planlagt med en årlig produksjon på 5,1 gigawattimer. Det er nok til å dekke strømbruken til rundt 250 husstander.