ACER har godkjent reglene for felles nordisk kapasitetsmarked for reserver

- Kapasitetsmarkedet for sekundærreserver bidrar til omleggingen av det nordiske kraftsystemet i en enda mer grønn og bærekraftig retning.

Publisert

Slik blir det nordiske kapasitetsmarkedet for sekundærreserver (aFRR)

  • Et felles nordisk marked med daglige anskaffelser dagen før driftsdøgnet (D-1)
  • Lukketid for deltagere i markedet (balance service providers, BSPs) mellom klokken 07:00 og 10:00 D-1, dette vil bli avklart senere
  • Markedet vil ha standard aFRR kapasitetsbud med en minste budstørrelse på 1 MW og timesoppløsning
  • Valgte bud vil kompenseres med marginalpris (pay-as-cleared)
  • TSOene vil publisere og legge inn en aFRR etterspørsel i MW per retning og per budområde
  • Markedsløsningen vil optimere anskaffelsen over alle de 11 nordiske budområdene innenfor nordisk synkronområde (LFC block)
  • For å modellere kostnaden ved å reservere overføringskapasitet legges det på en dynamisk markup på €1-5 over forventet prisforskjell i day ahead markedet
  • Maksimalt 10 prosent av overføringskapasiteten mellom to budområder reserveres for utveksling av aFRR kapasitet

Et velfungerende strømmarked er en grunnleggende forutsetning for det meste i et velfungerende moderne samfunn. Samtidig har strømmen noen karakteristikker som skiller det fra mange andre markeder og infrastrukturer. En av disse er at strømnettet til enhver tid må være i balanse med like stor strømproduksjon som strømforbruk. Hvis det kommer i ubalanse blir det strømbrudd.

Det er en rekke mekanismer som sørger for at dette håndteres på en god måte, og i Norge er det Statnett som har hovedansvaret for balanseringen av det norske strømmarkedet. Samtidig er Norge tilknyttet andre lands strømnett gjennom mellomlandsforbindelsene, eller utenlandskablene som de gjerne kalles på folkemunne. Det gjør det mulig å avlaste strømnettene også på tvers av landegrensene.

For å få det til på en effektiv måte må det være etablerte regler for hvordan det skal håndteres. I en pressemelding forteller NBM (Nordic Balancing Model) at reglene for et felles nordisk kapasitetsmarked for sekundærreserver nå har blitt godkjent på europeisk nivå.

Det europeiske regulatorbyrået ACER offentliggjorde 17. august sin beslutning om et felles nordisk kapasitetsmarked for utveksling av sekundærreserver (aFRR), basert på de nordiske TSO-enes forslag som ble oversendt ACER i februar.

TSO er en forkortelse for Transmission System Operator, og det er en beskrivelse av hvem som er det systemansvarlige nettselskapet. I Norge er det Statnett.

- Kapasitetsmarkedet for sekundærreserver bidrar til omleggingen av det nordiske kraftsystemet i en enda mer grønn og bærekraftig retning, og det planlagte markedet er viktig for å innføre en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet, sier avdelingsleder Erik Alexander Jansson i Statnett.

For å få dette på plass i praksis må Statnett og de andre TSO-selskapene i Norden videreutvikle sine IT-løsninger for å støtte det vedtatte regelverket.

- Vi tar sikte mot oppstart av aFRR kapasitetsmarkedet i løpet av andre kvartal 2021, forteller Jansson. TSOene vil komme tilbake med mer informasjon om oppstart når dette blir klart, sier Jansson.

I simuleringer er den årlige samfunnsøkonomiske nytten av et felles marked på 300 MW aFRR-kapasitet beregnet til 50 millioner euro.

Les mer om det nordiske samarbeidet for balansering av strømnettet her.

Powered by Labrador CMS