Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Nordisk uenighet om balansereguleringen av kraftmarkedet

Dermed må saken oversendes til Acer.

Publisert

NVE skriver i en pressemelding at reguleringsmyndighetene i Danmark, Finland, Sverige og Norge ble ikke enig om forslag fra de nordiske systemansvarlige om utforming og metode for et nordisk kapasitetsmarked for automatisk aktiverte frekvensreserver.

Dette er viktig for å holde strømnettet i balanse. I motsetning til de fleste andre markeder, så må strømmen produseres og leveres samtidig. Hvis produksjonen og forbruket ikke er i balanse, vil det skape problemer for forsyningssikkerheten og det vil føre til strømbrudd hvis det ikke håndteres.

NVE skriver at de nordiske systemansvarlige har fremmet tre sammenhengende forslag etter Kommisjonsforordning for balansering av elektrisitet (EBGL). Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har deltatt uformelt i behandlingen av forslagene ettersom det dreier seg om EØS-relevant regelverk som ennå ikke er trådt i kraft i Norge.

På norsk side er det Statnett som er systemansvarlig.

De nordiske reguleringsmyndighetene ble ikke enige om hvorvidt forslagene var i tråd med kravene i EBGL. Det dreier seg blant annet om hvorvidt beregningen av samfunnsøkonomisk verdi er tilstrekkelig robust og hvorvidt beskrivelsen av prosess for fastsettelse av overføringskapasitet er tilstrekkelig presis.

En godkjennelse av forslagene krever enighet, og de nordiske reguleringsmyndighetene hadde ulik vurdering av flere punkter.

Ettersom forslagene ikke kunne godkjennes er de blitt oversendt ACER, byrået for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter, for beslutning. De nordiske reguleringsmyndighetene og TSOene vil bli involvert i prosessen. ACER vil sende enkelte av punktene i forslagene ut på høring, skriver NVE.