Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nei til EU har anket Acer-saken til lagmannsretten

Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil i lovtolkningen.

Publisert

Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil i lovtolkningen, lovanvendelsen og i bevisvurderingen da Acer-søksmålet ble avvist.

I oktober avviste Oslo tingrett Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. Staten fikk medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse.

Nei til EU har nå anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018, om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Nei til EU mener traktaten innebærer en suverenitetsavståelse som etter Grunnloven krever tre firedels flertall i Stortinget.

(©NTB)