EU Commission First vice-president Frans Timmermans, left, smiles as he talks with European Commissioner for Climate Action & Energy Miguel Arias Canete during a meeting of the college of commissioners at EU headquarters in Brussels on Wednesday, May 23, 2018. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
EU Commission First vice-president Frans Timmermans, left, smiles as he talks with European Commissioner for Climate Action & Energy Miguel Arias Canete during a meeting of the college of commissioners at EU headquarters in Brussels on Wednesday, May 23, 2018. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

EU-kommisjonen presser på for sterkere Acer-sjef

Publisert

EU-kommisjonen advarer mot å vanne ut forslaget om nye fullmakter til direktøren i energibyrået Acer.

Energiministrene i EU klarte mandag å samle seg om et kompromissforslag i de vanskelige forhandlingene om hvor stor makt EUs energibyrå Acer skal få.

Dermed åpnes døra for sluttforhandlinger om saken. Der vil ministerrådet møte EU-kommisjonen og EU-parlamentet til trepartssamtaler om et endelig kompromiss.

Det store spørsmålet i saken har vært hvor vide fullmakter energibyrået skal få. Flere medlemsland har motsatt seg en styrking av byrået av frykt for tap av nasjonal politisk kontroll.

På ministermøtet i Luxembourg oppsto det en diskusjon om direktørens rolle, forteller EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete. Spørsmålet er blant annet om direktøren skal ha makt til å legge fram forslag til styrevedtak og til å foreslå endringer i utkastene til vedtak.

For at EU-kommisjonen skal kunne godta et endelig kompromiss i saken, må direktøren få en noe sterkere rolle enn det energiministrene nå legger opp til, advarer han.

Reformen vil etter alt å dømme også få direkte betydning for Norge, ettersom Stortinget i mai sa ja til norsk deltakelse i Acer, til tross for kraftig politisk motstand.

EU-kommisjonen la fram sitt opprinnelige forslag allerede i november 2016.

(©NTB)