Borgarting avviser Nei til EUs Acer-anke

Nei til EU vurderer nå om de skal anke til Høyesterett.

Publisert

Lagmannsretten avviser Nei til EUs søksmål mot staten i forbindelse grunnlovsmessigheten av Stortingets Acer-vedtak.

I oktober i fjor avviste Oslo tingrett Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. Staten fikk medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse.

I november ble det klart at Nei til EU anket kjennelsen til lagmannsretten, men onsdag avviste Borgarting ankesøksmålet av samme grunn som tingretten.

Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018 om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke. Nei til EU mener at forskriftene som gjennomfører energimarkedspakken er ugyldige, fordi de mener Stortingets vedtak ble gjort i strid med Grunnloven.

I kjennelsen fra lagmannsretten blir ikke staten tilkjent saksomkostningene. Det ble staten heller ikke gjort i kjennelsen fra Oslo tingrett i fjor høst.

– At staten ikke får dekket saksomkostningene, verken i tingretten eller lagmannsretten, ser vi som en anerkjennelse fra retten om at saken reiser prinsipielle spørsmål. Nei til EU ser imidlertid med bekymring på en rettspraksis der den dømmende statsmakt gir den utøvende statsmakt medhold i at en folkelig organisasjon ikke skal få fremme søksmålet sitt mot staten, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland i en pressemelding.

Nei til EU vurderer nå om de skal anke til Høyesterett.

(©NTB)