Live stream: Høyesterett avgjør Acer-saken

09:00 streames avgjørelsen i Høyesterett