Nei til EU ber Høyesterett tillate Acer-søksmålet: – En styrke for demokratiet

- Å avvise søksmålet slik staten vil, er å innsnevre de demokratiske rettighetene.

Publisert

Rundt ti medlemmer i Nei til EU møttes onsdag morgen før Høyesterett skal avgjøre om organisasjonens søksmål om Stortingets Acer-vedtak skal avvises.

Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018 om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke. Vedtaket ble fattet med alminnelig flertall.

Nei til EU mener imidlertid at vedtaket innebærer en så stor myndighetsoverføring til EU at Stortingets vedtak krever tre firedels flertall etter Grunnloven.

Høyesterett, som behandler saken i plenum, skal kun ta stilling til om Nei til EU har søksmålsinteresse etter tvisteloven, som omhandler rettergangen i sivile saker.

– Det er en styrke for demokratiet dersom Nei til EU som en bred folkelig organisasjon får prøvd saken i domstolene, slik det er praksis i mange andre land. Å avvise søksmålet slik staten vil, er å innsnevre de demokratiske rettighetene, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen.

Oslo tingrett avviste søksmålet siden de mener at Nei til EU mangler rettslig interesse, noe som er et vilkår for å fremme søksmål. Borgarting lagmannsretten forkastet anken.

Konkluderer Høyesterett med at organisasjonen har søksmålsinteresse i saken, må det senere i tingretten tas stilling til om Stortingets vedtak faktisk er ugyldig.

Høyesterett behandler saken fra onsdag 13. til mandag 18. januar.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS