Høyesterett avgjør Acer-anke neste måned

Søksmålet er blitt avvist både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Publisert

Fakta om Acer

  • EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; Acer) ble grunnlagt 3. september 2009.
  • Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.
  • Det er oppnådd enighet mellom EØS/Efta-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen.
  • Stortinget stemte i 2018 for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.
  • Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad Ljubljana. Direktør siden etableringen er Alberto Pototschnig.

Mandag 1. mars vil Høyesterett avgjøre Nei til EUs anke i den såkalte Acer-saken.

Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018 om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke. Vedtaket ble fattet med alminnelig flertall.

Nei til EU mener imidlertid at vedtaket innebærer en så stor myndighetsoverføring til EU at Stortingets vedtak krever tre firedels flertall etter Grunnloven.

Organisasjonen tok derfor ut søksmål mot staten ved Utenriksdepartementet med påstand om at staten plikter å unnlate å gjennomføre energimarkedspakken.

Søksmålet er imidlertid blitt avvist både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og Nei til EUs anke til Høyesterett dreier seg derfor om at organisasjonens søksmål skal tillates fremmet i rettsapparatet.

Selve ankeforhandlingene ble gjennomført i januar, og mandag 1. mars kommer altså avgjørelsen fra Høyesterett.

Avgjørelsen i saken blir avsagt etter muntlig votering via fjernmøte.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS