- Acer-debatten er nok ikke den siste debatten vi har om energiregelverket i Europa

Publisert

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var tilstede på Statnett's årlige høstkonferanse i dag. etter at styreleder Jon Fredrik Baksaas hadde innledet, ble det ministerens jobbe å ta det videre med et overblikk over utfordringene og mulighetene bransjen står overfor.

En av utfordringene er hvordan det norske kraftmarkedet er integrert med Norden og Europa, og hvordan samfunnsdebatten rundt det litt for lett kan spore av.

- Vi er en integrert del av det nordiske kraftmarkedet, og det nordiske samarbeidet har tjent oss godt, sier Freiberg.

Han slår også fast at endringene som skjer i Europa selvsagt også påvirker oss i Norge. Samtidig er vi i en litt spesiell situasjon fordi vi ligger langt fremme i utviklingen.

De fleste europeiske land er inne i en omfattende endringsprosess i energimarkedet, blant annet for å fase ut fossile energikilder til fordel for fornybar energi. De jobber også med å innføre bedre markedsløsninger, og det er i stor grad med utgangspunkt i de gode erfaringene som Norden allerede har gjort seg.

- Norge og Norden har i lang tid vært i forkant når det gjelder gode og effektive markedsløsninger. EU beveger seg på mange måter i samme retning som oss, sier Freiberg.

Ministeren mener at EUs endringer av regelverk ikke egentlig innebærer så store endringer for oss i Norge. Samtidig var han klar på at departementet bruker veldig mye av sin tid og sine ressurser på å jobbe med EU for å ivareta norske energiinteresser.

Mye av dette arbeidet går på ting som ligger et stykke frem i tid, og sannsynligvis godt foran det som ender i den offentlige samfunnsdebatten.

- Mens vi fortsatt venter på at tredje energipakke blir en del av EØS så er EU allerede i gang med sluttforhandlingene om den fjerde, sier Freiberg.

Departementet jobber derfor mye med å vurdere konsekvensene og mulighetene som kommer i det etterfølgende regelverket.

Freiberg gjør et ekstra poeng ut av at selv om mye skjer i EU, så skal norske myndigheter fortsatt ha full styring og kontroll. Samtidig ser han at det ikke hindrer dette fra å bli et heftig diskutert politisk spørsmål nok en gang i nær fremtid.

- Acer-debatten er nok ikke den siste vi har om energiregelverket i Europa. Den minner om at vi trenger en mest mulig opplyst debatt der mest mulig av bransjen deltar i det offentlige ordskiftet.

Når enerWE tar en kort prat med olje- og energiministeren etter presentasjonen, benytter vi anledningen til å følge opp hans oppfordring til bransjen.

- Jeg peker på at med det fantastiske systemet vi har i Norge så tjener det de som er en del av systemet å være med i de debattene som er, sier Freiberg til enerWE.

Dette er ikke et nytt tema for bransjen. Også hans forgjenger, Terje Søviknes, var opptatt av å oppfordre bransjen til å komme på banen i samfunnsdebatten om energispørsmålene.

Freiberg vil ikke svare direkte på spørsmål fra enerWE om han opplever at kraftbransjen tar oppfordringen på alvor, men nøyer seg med å påpeke at det får bli opp til hver enkelt aktør å finne ut av hvordan de vil bidra.

- Det er opp til næringen selv å velge hvordan de vil delta. Jeg tenker at det er viktig at man deltar i det offentlige ordskiftet om et veldig viktig system, sier Freiberg.

Les også: