Digitalisering driver fornybarrevolusjonen i et enda raskere tempo

Publisert

ACCIONA RENEWABLE ENERGY CONTROL CENTER (CECOER) overvåker driften av elektriske produksjonsanlegg som forvaltes av ACCIONA Group, totalt i nærheten av 14.000 MW i 19 land. CECOER er dermed blant verdens største kontrollsentre for fornybar energi.

Santxo Artola er direktør i CECOER. Han sitter til daglig på selskapets hovedkontor i Spania, men gjestet nylig Norge i forbindelse med Agder Energi-konferansen hvor han også holdt et foredrag.

enerWE var tilstede på konferansen, og tok en prat med Santxo Artola.

- Dere jobber i 19 ulike land. Hvilke digitale trender ser dere innen fornybar energi?

-Vi ser en tydelig trend innen fjernovervåking av fornybaranlegg, forteller han til enerWE. Eksempelvis så registrerer CECOER rundt 500 000 hendelser i året i anleggene som de overvåker. Av disse hendelsene løses rundt 60% av fjernkontrollen, mens resten løses gjennom tett samordning med selskapets vedlikeholdstjenester i feltet.

Santxo Artola forteller at de ved bruk av fjernovervåking oppnår høyere opptid på konsernets anlegg. CECOER er bemannet med 80 personer som opererer senteret 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

- Kan du forklare hvordan fjernovervåking fungerer?

- Ved bruk av sensorer og sanntidsdata så oppdager vi umiddelbart avvik. Vår jobb er da å foreta korreksjoner, enten fra det sentrale kontrollsenteret, eller i samarbeid med lokale tjenester i de ulike landene. Eksempelvis kan vi predikere når det er behov for vedlikehold på bladene på vindmøller. Slik øker vi levetiden på vindmøllene, samtidig som vi øker oppetiden og dermed energiproduksjonen.

Han forklarer videre at de har tilgang til enorme mengder data.

- Ved å bruke big data og maskinlæring kan vi også etterhvert forutse uønskede hendelser før de skjer. På denne måten kan vi gjøre vedlikehold før en uønsket hendelse inntreffer. Slik sparer vi mye penger, samtidig som vi bidrar til å økt oppetid. 

Han forteller videre om en fornybarervolusjon formet som skaftet på en hockeykølle.

- Vi står nå midt i en fornybarrevolusjon. Her vil digitalisering drive revolusjonen i et enda raskere tempo, avslutter han.