Forkjempere for miljøet raser

Publisert

Her finnes 20 % av uoppdaget olje- og gass.

Miljøorganisasjoner reagerer sterkt på at Shell igjen får lov til å bore etter olje og gass utenfor Alaska.

Shell har en historie preget av farlig svikt i Arktis. Og forskere over hele verden er enige om at arktisk olje må bli liggende i bakken hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer, sier Tim Donaghy fra Greenpeace.

Amerikanske myndigheter forsvarer på sin side beslutningen og forsikrer at den er tatt etter en nøye vurdering.

Når vi nå går videre, vil all letevirksomhet offshore måtte innfri strenge sikkerhetskrav, sier Abigail Ross Hopper fra etaten BOEM, som jobber med forvaltningen av energiressurser utenfor kysten av USA.

Gikk på grunn

Når miljøorganisasjonene ikke lar seg overbevise om at sikkerheten blir ivaretatt, skyldes det blant annet uhellene som skjedde før Shell ble nødt til å innstille virksomheten utenfor Alaska i 2012.

En del av utstyret som skulle brukes til å håndtere eventuelle oljeutslipp, fungerte ikke. Og da Shells oljerigg skulle taues tilbake til land, gikk den på grunn.

Underleverandøren Noble Drilling måtte betale bøter og erstatninger på til sammen 12 millioner dollar, ifølge avisa The Guardian.

Shell har ikke vist at selskapet er forberedt på å operere forsvarlig i Nordishavet. Verken selskapet eller regjeringen har vært villige til å vurdere risikoen forbundet med Shells planer på en fullstendig og rettferdig måte, sier Susan Murray fra organisasjonen Oceana.

Viktig milepæl

Selv mener Shell at tillatelsen som ble gitt mandag, er en viktig milepæl.

Den viser tilliten som myndighetene har til planene våre, sier selskapets talsmann Curtis Smith. Han håper letingen utenfor Alaska kan komme i gang igjen i løpet av sommeren.

Det anslås at om lag 20 prosent av verdens uoppdagede olje- og gassforekomster befinner seg i Arktis. Å hente opp ressursene kan bli lettere siden isen i Nordishavet krymper som følge av global oppvarming.

Regjeringen i Norge flyttet nylig grensen for den såkalte iskanten, noe som åpnet nye områder for leteboring. Miljøorganisasjoner er bekymret for at eventuelle oljeutslipp i Arktis vil være mye vanskeligere å håndtere enn i havområder lenger sør.