Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon (t.v.) avduket plaketten og markerte den offisielle åpningen av Statoil House i Aberdeen sammen med Statoils Hedda Felin.
Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon (t.v.) avduket plaketten og markerte den offisielle åpningen av Statoil House i Aberdeen sammen med Statoils Hedda Felin.

Statoil åpnet kontor i Aberdeen

Publisert

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon foretok i dag den offisielle åpningen av Statoil House i Aberdeen, selskapets nye driftssenter for britisk sokkel.

– Statoils vekstplaner for olje- og gassvirksomheten samt fornybar energi viser bredden i Skottlands energisektor. Samtidig som vi er klar over at det er utfordrende tider for bransjen og på arbeidsmarkedet, viser denne investeringen og utvidelsen at Statoil har stor tro på framtiden for Nordsjøen. Vi er forpliktet til å samarbeide med selskaper som Statoil for å støtte Skottlands blandede energisektor, og forberede den for en positiv framtid, sa førsteminister Nicola Sturgeon.

Deirdre Michie, direktør for bransjeforeningen Oil & Gas UK, talte også til selskapet under åpningsseremonien:

Dette er en spennende tid for Statoil, og en positiv utvikling etter en svært utfordrende tid for bransjen vår. Vi er glade for at Statoil ser på britisk sokkel som et attraktivt sted å investere, og vi setter pris på den ekspertisen selskapet bringer med seg for å løse de tekniske utfordringene ved utvinning av tungolje. Det nye kontoret og tilstedeværelsen her er et kjærkomment tegn på at selskapet har tro på framtiden til britisk sokkel, sa hun.

40 nye ansettelser i høst

Hedda Felin, direktør for Statoil Production UK, framhevet Statoils langsiktige energisamarbeid med Storbritannia, som gassleverandør og som investor i olje og gass samt havvind.

– Statoil har et langsiktig engasjement i Skottland og på britisk sokkel, noe som dette nye driftssenteret tydelig viser. Vi begynte med bare en håndfull ansatte våren 2013, og selskapet har nå økt bemanningen i Aberdeen til rundt 140. Denne høsten starter vi en ny større rekrutteringsprosess for å fylle om lag 40 ledige stillinger i løpet av de neste månedene, sa hun.

På toppen av det blir over 1000 arbeidere i forsyningskjeden engasjert i den ett-år-lange oppkoblings- og ferdigstillingsfasen av Marine-prosjektet, som ifølge planen skal begynne sommeren 2017.

– Det er tøffe tider for bransjen og for Nordøst-Skottland. Statoil begynte tidlig med sitt effektiviserings- og forbedringsprogram, og vi utnytter fordelene med de forenklinger og forbedringer som er gjort i selskapet og i hele bransjen når vi går inn i de siste utbyggingsfasene for Mariner og forbereder driften. Vi er heldige som er på et sted der vi har mandat til å vokse, utvikle noe nytt, og bidra til å skape lokale jobber og verdi, sa hun.

Tre letebrønner i 2017

Hedda Felin framhevet også Statoils økte letevirksomhet på britisk sokkel.

– Vi har styrket vår lisensposisjon betraktelig de siste årene, da vi tror at det fortsatt kan gjøres store funn på britisk sokkel. Vår ambisjon er å bore tre letebrønner på britisk sokkel i 2017, en i Mariner-området og to utforskingsbrønner andre steder på sokkelen, sa hun.

I november i år starter Statoil forboringen av produksjonsbrønner for Mariner-feltet, der fire til seks brønner skal være klare før oppstart i 2018.

– Vi går inn i en periode med mye høyere driftsaktivitet. Med nyskapende teknologi og åpne kontorlandskap for økt samarbeid, vil dette nye Statoil House bidra til at vi kan levere sikker og effektiv drift i flere tiår framover, sa Hedda Felin.

Powered by Labrador CMS