Frykter for sikkerheten på flerbruksfartøy

Publisert

Fartøy som ikke er underlagt norsk lov bekymrer fagforbund.

Flerbruksfartøy som brukes til å installere og vedlikeholde oljeinstallasjoner på havbunnen, er ikke underlagt norsk lov. Fagforeningen Industri Energi frykter det kan gå utover sikkerheten.

Ulykker 

Både faste og flytende plattformer må følge norsk lov, men det gjelder altså ikke disse flerbruksskipene. LO-forbundet mener stort arbeidspress og korttidskontrakter fører til at det oppstår farlige situasjoner, og at de ansatte er redde for å si fra, melder NRK.

– Når du er bosatt i Storbritannia, ansatt i et bemanningsselskap i Singapore, mobilisert fra Aberdeen, og jobber på norsk sokkel på et skip registrert i Bahamas på en midlertidig kontrakt, opplever vi at de som jobber på skipene, ikke tør å si fra, sier Ommund Stokka i Industri Energi. Han sier tunge turnuser med mye nattarbeid eller lange vakter kan føre til ulykker fordi folk blir slitne.

  • Permitterte sjøfolk hentes tilbake til Island Offshore
  • - Unødvendig med regelendring

    Flerbruksfartøyene er underlagt et internasjonalt maritimt regelverk, og det er flaggstaten, landet der skipet er registrert, som er ansvarlig for tilsyn med skipene. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass mener det ikke er behov lovendringer.

    – Alle de store flaggstatene har seriøse registre som har ratifisert de internasjonale sikkerhetskonvensjonene, sier advokat Hanne Irene Bore i Norsk olje og gass.