OSLO  20170810.Sykepleierne i Kreftforeningen streiker foran Stortinget, torsdag.Foto: Berit Roald / NTB scanpix
OSLO 20170810.Sykepleierne i Kreftforeningen streiker foran Stortinget, torsdag.Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Over 8.900 arbeidsdager gikk tapt som følge av konflikter i fjor

Publisert

Ti arbeidskonflikter førte til at norske bedrifter tapte 8.942 dagsverk i fjor. Det er mye mindre enn i foregående år med mellomoppgjør.

Den langvarige streiken blant sykepleiere i Kreftforeningen var en vesentlig bidragsyter til at nesten 9.000 arbeidsdager gikk tapt i arbeidskonflikter i fjor. Først i oktober kunne sykepleierne i Kreftforeningen juble over å ha fått på plass en tariffavtale med de samme lønns- og arbeidsvilkårene de hadde før foreningen meldte overgang til NHO Abelia. Da hadde streiken vart i nesten fire og en halv måned, den lengste i Sykepleierforbundets historie.

I helse- og omsorgssektoren som helhet var til sammen 322 arbeidstakere involvert i konflikter som ga et samlet tap på 6.900 arbeidsdager. Dette utgjorde 78 prosent av alle tapte arbeidsdager dette året, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

En arbeidskonflikt i denne sammenhengen er enten streik blant arbeidstakerne eller at arbeidsgiverne stenger de ansatte ute gjennom lockout.

Sammenlignet med andre år med mellomoppgjør var det relativt få arbeidsdager som gikk tapt i konflikter i fjor. I 2015 gikk eksempelvis 25.300 arbeidsdager tapt i sju konflikter.

I 2016 og 2014 – da det var hovedoppgjør – gikk henholdsvis 165.798 og 148.009 arbeidsdager tapt i henholdsvis 14 og 10 konflikter.

(©NTB)