Robust ordrevekst

Publisert

Høyt utbytte.

ABB-gruppen har i dag presentert tallene sine for hele året og fjerde kvartal 2014, som blant annet viser en sterk ordrevekst. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Oppsummering for hele året 2014

  • ABBs ordreinngang økte med 10 % 1 til 41,5 milliarder dollar takket være fokuserte vekstinitiativer
  • Basisordrer opp 5 % 1. store ordrer opp 50 % 1, positivt forhold mellom ordre/fakturering på 1,043
  • Power Systems (PS) og lavere ordrereserve ved årets begynnelse påvirket inntektene, som endte på 38 milliarder dollar
  • PS går i balanse på EBITDA 2, mens sammenliknbare EBITDA-marginer i andre divisjoner er stabile.
  • Sjette året på rad med mer enn 1 milliard dollar i kostnadsreduksjoner
  • Årsresultat på 2,6 milliarder dollar, operasjonelt resultat per aksje3 1,28 dollar, grunnleggende resultat per aksje på 1,13 dollar
  • Fri kontantstrøm3 opp 9 % og konverteringsgraden3 opp til 110 %, kontantstrøm på investert kapital3 (CROI) 12,7 %, opp 110 basispunkter
  • Rendyrking av porteføljen har gitt mer enn 1 milliard dollar i ekstra inntekter før skatt
  • Styret foreslår et økt aksjeutbytte for sjette året på rad til 0,72 CHF per aksje
  • Strategien Next Level er på god vei til å akselerere en bærekraftig vekst