Foto: Shell/OKEA
Foto: Shell/OKEA

Okea inngår 10-årsavtale med ABB om drift av offshorefelt

– Den nye avtalen vil bidra til at OKEA kan videreføre og forbedre effektiv, sikker og stabil drift av Draugen.

ABB forteller i en pressemelding at de skal levere integrerte service- og supporttjenester til plattformen Draugen over de neste 10 årene.

– At OKEA inngår denne rammeavtalen, illustrerer det fruktbare samarbeidet vi har hatt med den tidligere operatøren Shell i flere år, sier Tor Ove Lussand, leder for ABBs olje- og gassvirksomhet.

– Den nye avtalen vil bidra til at OKEA kan videreføre og forbedre effektiv, sikker og stabil drift av Draugen, ikke minst gjennom økt digitalisering og samspill med våre landbaserte samhandlingssentre i blant annet Bergen og Oslo.

Rammeavtalen inneholder blant annet drift og vedlikehold, datasikkerhet og avanserte tjenester som måling og forbedring av ytelser samt finjustering og optimalisering av prosessene på anleggene.

Avtalen gjelder fra desember i fjor og har en varighet på seks år med mulig utvidelse på to pluss to år, til sammen ti år.

- Serviceavtalen støtter OKEAs ambisjoner om kontinuerlig forbedret drift av Draugen gjennom enda mer tilstandsbasert vedlikehold og produksjonsoptimalisering, forteller Lussand.

Powered by Labrador CMS