Tildeler kontrakt på 700 mill.

Publisert

200 kilometer med kabel.

Statoil har, på vegne av Johan Sverdrup-partnerskapet, tildelt ABB AB i Sverige kontrakten for fabrikasjon og installasjon av to høyspentkabler som skal levere kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Kontrakten er en EPCI-kontrakt som omfatter forprosjektering, anskaffelser, fabrikasjon, installasjon og testing av to høyspent kraftkabler og en fiberoptisk kabel som sikrer kommunikasjon til Johan Sverdrup feltsenter fra land.

Høyspentkablene er 200 kilometer lange og er designet for å levere en kapasitet på 100 MW med 80 kV. Dette dekker behovet for kraft for første utbyggingsfase av Johan Sverdrup-feltet som har planlagt oppstart sent i 2019.

I tillegg omfatter kontrakten opsjoner for leveranse av høyspentkabler fra land til Johan Sverdrup-feltet for å dekke kraftbehovet for full utbygging av Johan Sverdrup-feltet og feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog på Utsirahøyden.

Kontrakten har en samlet verdi på 700 millioner kroner pluss opsjoner.

Fabrikasjon av kablene vil skje ved ABB AB anlegg i Karlskrona. Høyspentkablene legges fra Haugsneset i Tysvær kommune til Johan Sverdrup feltsenter på Utsirahøyden. Her trekkes kraftkablene opp til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup feltsenter.

Kablene skal graves ned på havbunnen eller blir tildekket med stein etter behov.

Denne kontrakten er en av de tre store kontraktene som utgjør strømforsyningsprosjektet fra land. Første kontrakt er allerede er tildelt til ABB i Norge for leveranse av HVDC omformerutstyr til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup og til Haugsneset.

Den siste kontrakten omfatter alt anleggsarbeid for AC kabel fra Kårstø til Haugsneset og hele omformerbygget på land. Kontrakten for anleggsarbeid på land er under evaluering og ventes tildelt i løpet av høsten.

Oljefeltet Johan Sverdrup skal drives med kraft fra land fra produksjonsstart sent i 2019.

Den første fasen i utbyggingen av Johan Sverdrup vil også legge til rette for en kraft fra land løsning for en full utbygging av Johan Sverdrup samt øvrige felt på Utsirahøyden innen 2022.

Partnerne i Johan Sverdrup: Statoil 40,0267 prosent (operatør), Lundin Norway (22,6), Petoro (17,36), Det norske oljeselskap (11,5733) og Maersk Oil (8,44).

Powered by Labrador CMS