ABB rapporterer andre kvartal - Solid fremgang for lønnsomheten

Publisert

Torsdag legger den globale ABB-gruppen fram sine tall per andre kvartal 2016, som blant annet viser en positiv utvikling for lønnsomheten til selskapet.

Dette er høydepunktene fra ABBs framleggelse for andre kvartal 2016, som ble presentert 21. juli 2016.

Operasjonell EBITA-margin (1) opp +100 basispoeng til 12,7 %

Alle divisjoner oppnådde det marginintervallet som var målet

Effektivitetsprogrammet ‘white collar productivity’ gir resultater

Resultat per aksje (1) opp +18 % (2)

Resultatet på 406 millioner dollar påvirket med 367 millioner dollar (3) på grunn av omstrukturering og kostnader relatert til omstrukturering

Stabile basisordrer (1, 4), totale ordrer gjenspeiler fortsatt motvind i markedet

Inntekter -2 % på grunn av lavere volum på kortsiktige ordrer og timing på gjennomføring av ordrereserven

Kontantstrøm fra driften opp +80 % til 1082 millioner dollar

- Vi forbedret vår driftsmargin for sjuende kvartal på rad, og vi har forbedret kontantstrømmen vår betydelig takket være sterk gjennomføringsevne - til tross for sterk motvind i markedet og økonomisk usikkerhet, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

- Vi leverte en tosifret økning i resultat per aksje i kvartalet og for året fram til nå, takket være kostnadsbesparelser som bidrar til bunnlinjen, sier han.

- Vårt kontinuerlige fokus på bransjer med høy vekst reduserte påvirkningen fra utfordrende markeder, som prosessindustrien, sier Spiesshofer. – Vi forbedrer vår kostnads- og kapitalstruktur så vel som vår lønnsomhet og skaper et mer effektivt og fleksibelt ABB på en disiplinert måte. Vi har styrket ledelsen og gjennomfører på vår Next Level-strategi, med et fortsatt fokus på å skape bærekraftige verdier.

Utsikter på kort sikt

Den makroøkonomiske og geopolitiske utviklingen signaliserer et blandet bilde med fortsatt usikkerhet. Visse makroøkonomiske tegn i USA er fortsatt positive, og veksten i Kina forventes å fortsette, men i lavere takt enn i 2015. Markedet påvirkes fortsatt av den moderate veksten og økende usikkerhet, for eksempel knyttet til Brexit i Europa og geopolitiske spenninger i ulike deler av verden. Oljepriser og valutakurseffekter forventes å fortsette å påvirke selskapets resultat.

Dette er en norsk oversettelse av den originale pressemeldingen, som kan leses, inkludert alle vedlegg, på www.abb.no

Powered by Labrador CMS