Tildelt kontrakt på 5,7 mrd.

Publisert

En milliard her og en der.

NordLink-prosjektet blir Europas lengste HVDC kraftlink med en overføringskapasitet på 1400 megawatt (MW).

Kontrakten på rundt 5,7 milliarder kroner ble inngått med et konsortium bestående av Statnett, TenneT og den tyske investeringsbanken KfW for levering av høyspenning likestrøms (HVDC) omformerstasjoner på norsk og tysk side samt kabelsystemet i tysk sektor, melder ABB.

NordLink blir den første kraftforbindelsen noensinne mellom det tyske og norske strømnettet. Kraftlinken blir 623 kilometer lang og dermed den lengste HVDC-forbindelsen i Europa. Den skal etter planen settes i kommersiell drift i 2020. Kontrakten omfatter også en femårig serviceavtale.

Vi setter stor pris på å få samarbeide med TenneT og Statnett på nok et viktig prosjekt, som er et nytt skritt på veien mot et integrert europeisk energimarked. Kombinasjonen av fornybar kraftgenerering, som solenergi og vindkraft i Tyskland og vannkraften i Norge, viser at det teknologisk sett ikke er noe i veien for å få til en bærekraftig, grønn energipolitikk i hele Europa. Denne ordren understreker ABBs lederposisjon når det gjelder HVDC og er en milepæl på veien mot fornyet langsiktig vekst og lønnsomhet i Power Systems-divisjonen vår, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

NordLink blir en meget viktig kraftlink mellom Norge og Tyskland og har vært på EU-kommisjonens liste over viktige prosjekter for et integrert energimarked i EU. Prosjektet vil øke kraftforsyningssikkerheten i begge land og bidra til integrering av fornybar energi i strømnettene. Overskuddskraft fra vind- og solkraft som produseres i Tyskland kan overføres til Norge, mens vannkraft kan eksporteres i motsatt retning. Linken vil ha en overføringskapasitet på 1400 MW, som er nok til å forsyne 3,6 millioner tyske husstander med kraft.

NordLink-prosjektet er igjen et bevis på ABBs engasjement når det gjelder effektiv utnyttelse av alternativ energi. Vi forsyner millioner av mennesker med ren kraft og støtter den tyske og norske energipolitikken. Vi utviklet HVDC-teknologien og fortsetter å utvikle nye teknologier som gjør prosjekter som NordLink mulige, sier Claudio Facchin, leder for Power Systems i ABB.

ABB får ansvar for design, ingeniørarbeid, innkjøp og idriftssettelse av to 525 kilovolt (kV), 1400 MW omformerstasjoner, basert på sin Voltage Sourced Converter (VSC)-teknologi kalt HVDC Light. Den ene stasjonen vil bli plassert ved Tonstad i Vest-Agder og den andre nær Wilster i Nord-Tyskland.

I tillegg skal ABB også designe, produsere og installere 525 kV masseimpregnerte (MI) kabler på den tyske siden, bestående av en 154 km lang sjøkabel og en 54 km lang jordkabel.

ABB er tildelt rundt 100 HVDC-prosjekter siden de utviklet teknologien for 60 år siden. Det tilsvarer en samlet installert kapasitet på over 120 000 MW, noe som tilsvarer omtrent halvparten av global installert base. I 1990-årene videreutviklet ABB HVDC-teknologien basert på VSC-teknologien og kalte den for HVDC Light. ABB er ledende innen VSC-teknologi, og med den nylig idriftssatte Skagerrak 4-linken har selskapet levert 15 av 18 slike systemer som er i kommersiell drift globalt.

ABB har over hundre års erfaring når det gjelder kraftkabler og er tildelt ordrer for mer enn 8300 km med HVDC-kabler. ABB er den eneste leverandøren som kan levere både masseimpregnert og ekstrudert isolasjon for 525 kV.

Powered by Labrador CMS