ABB i vinden

Publisert

Vinner vind-kontrakt.

ABB har vunnet en betydelig kontrakt på leveranser av transformatorstasjoner og annen infrastruktur til Rampion offshore vindpark i England. ABB skal levere elektrisk utstyr til både en plattform offshore og en transformatorstasjon på land, som vil integrere kraften fra den nye vindparken i overføringsnettet. ABB skal også utvide en eksisterende transformatorstasjon som skal motta vindkraften. Vindparken skal etter planen stå ferdig i 2018, skriver ABB i en pressemelding.

ABB leverer elektrisk utstyr til transformatorstasjoner som kobler en ny offshore vindpark til kraftnettet i Storbritannia.

Prosjektet er på 400 megawatt (MW) og bygges av kraftselskapet E.ON i partnerskap med UK Green Investment Bank. Vindparken blir lokalisert utenfor sørkysten av England og vil bestå av 116 vindturbiner, den nærmeste 13 km fra land. Vindparken får en kapasitet tilsvarende strømforbruket til rundt 300 000 britiske hjem og kan med utgangspunkt i britisk energimiks redusere CO2-utslippene med opptil 600 000 tonn årlig.

Vindparkens kapasitet på 400 MW vil bidra til at Storbritannia når målet om 15 prosent fornybar kraftproduksjon innen 2020 og reduserte CO2-utslipp. Europa har rundt åtte gigawatt offshore vindkraft tilkoblet strømnettet. Storbritannia er den største bidragsyteren med nærmere halvparten av installert kapasitet og ytterligere totalt 11,9 gigawatt (GW) under bygging eller på planleggingsstadiet offshore.

Transformatorstasjonene vil integrere vindkraft i kraftnettet og legge til rette for pålitelig og effektiv overføring av ren energi. Vi er glade for å bidra med våre innovative teknologier og erfaringer fra prosjektgjennomføring, for på den måten å bidra til vekst i fornybar energi og styrke kraftnettet i Storbritannia, sier Claudio Facchin, leder for ABBs Power Systems.

ABB blir blant annet ansvarlig for en nøkkelferdig transformatorstasjon på land, inkludert høyspennings luftisolert (AIS) bryteranlegg, gassisolert (GIS) bryteranlegg, transformatorer, automatisering og vern- og kontrollanlegg.

Landstasjonen vil bli utrustet med fire STATCOM statiske kompensatorer fra ABB, for å sikre stabilitet i kraftnettet. De leverer reaktiv effektkompensasjon som sørger for å motvirke spenningsvariasjoner som er vanlig på grunn av vindkraftens flyktige natur.

ABB skal også levere mellomspennings bryteranlegg, krafttransformatorer, vern og kontrollsystemer for plattformen offshore, i tillegg til nye bryteranlegg med tilhørende vern og beskyttelsesutstyr til National Grids transformatorstasjon ved Bolney, som tar imot kraften fra den nye vindparken. Løsningen sikrer at man møter de strenge kvalitetskravene for tilkopling til kraftnettet.