Millionkontrakt til ABB

Publisert

Kjempekontrakt på Kårstø.

ABB har vunnet en kontrakt med Statoil for oppgradering av brukergrensesnitt og programvareversjon til kontrollsystemet til prosessanlegget på Kårstø.

Kontrakten med Statoil er et avrop på gjeldende rammeavtale for kontrollsystemer til landanlegg og offshoreinstallasjoner i Norge. Avtalen, som er verdt rundt 120 millioner kroner, ble inngått i første kvartal 2015 og innebærer at det viktige prosessanlegget for europeisk gassforsyning får den nyeste versjonen av ABBs 800xA kontrollsystem. 

Vi tolker ordren fra Statoil som en bekreftelse på at de er fornøyde med den jobben vi har gjort med sikkerhets- og automatiseringssystemer på Kårstø helt siden starten. Med et oppgradert kontrollsystem får Statoil den mest moderne kontrollteknologien tilgjengelig. Det vil både øke sikkerheten og effektiviteten til anlegget, sier leder for ABBs olje- og gassvirksomhet Borghild Lunde. 

Trer i kraft sommeren 2016
Arbeidet med leveransen er alt i gang hos ABB, mens oppgraderingen på selve anlegget vil skje under vedlikeholdsstansen som er planlagt til sommeren 2016. Avtalen gjelder prosessanlegget, inklusive to testsystemer og tre simulatorer. Alle servere byttes ut i sin helhet og får installert nyeste programvareversjon av 800xA, versjon 6, som akkurat har kommet på markedet. 

Med denne leveransen støtter vi også Statoils og Gasscos programmer for kostnadseffektivisering, med effektiv prosjektgjennomføring og standardiserte automatiseringskonsepter. I dagens utfordrende markedssituasjon er det ekstra viktig at kunder og leverandører samarbeider for å realisere kostnadsbesparelser, sier Lunde. 

Prosessanlegget gjennomfører full vedlikeholdsstans hvert sjette år. Det nye kontrollsystemet fra ABB blir imidlertid slik at nye oppgraderinger kan gjennomføres også utenom de planlagte stansene. 

Powered by Labrador CMS