Fremtiden er hybrid

Published

Kan spare 15 % drivstoff.

Analyser av tester gjort i hybridlaboratoriet til ABB på MARINTEK i Trondheim viser besparelser på 10-15 prosent drivstoff og utslipp under gitte forutsetninger for et typisk fartøy i offshoreflåten, skriver ABB i en pressemelding.

ABBs hybridlab for testing av energilager i fremdriftssystemer for offshorefartøyer er et samarbeid med MARINTEK, NTNU og SINTEF, støttet av Transnova (nå Enova).

Vi er fornøyde med det vi så langt har fått ut av hybridlaboratoriet. Testene viser at batteridrift i all hovedsak har gitt de besparelsene vi trodde for de fleste anvendelsene og driftsprofiler, men vi har også sett at det har gitt mindre besparelser for enkelte funksjoner, sier leder for marinevirksomheten til ABB i Norge, Sindre Sætre.

---

Det opplyses om at artikkelen tidligere inneholdt faktafeil om elektrifisering av Valhall-feltet. Dette er nå fjernet fra artikkelen.