Landstrøm til Johan Sverdrup sparer utslipp tilsvarende 70.000 biler

Publisert

Johan Sverdrup-feltet ligger 160 km vest for Stavanger. Produksjonsstart for første fase er planlagt sent i 2019. Gigantfeltet får en estimert produksjonstopp på rundt 660.000 fat oljeekvivalenter per døgn. Til sammenligning er dagens produksjon på norsk sokkel i underkant av to millioner fat. Første fase av utbyggingen består av fire plattformer.

Dette vil gi enorme inntekter for Norge gjennom petroleumsskatten, men det vil også bidra til utslipp. Noe av dette reduseres imidlertid av at feltet skal elektrifiseres, og nå forteller ABB i en pressemelding at omformerstasjonen for første fase av elektrifisering av feltet på Utsirahøyden er spenningssatt.

ABB leverer konverteringsanleggene for høyspent likestrøm (HVDC) for første del av strøm fra land til Johan Sverdrup-feltet. De forteller at landstrømprosjektet ligger foran planen, og at det nylig ble oppnådd en viktig milepæl ved omformerstasjonen på Haugsneset i Rogaland.

- Det gode samarbeidet mellom operatøren Statoil, entreprenøren Aibel og ABB har gjort at prosjektet ligger foran skjema. Installasjon av ABBs likeretteranlegg i omformerstasjonen er nå spenningssatt, forteller Borghild Lunde, leder for olje- og gassvirksomheten hos ABB i Norge.

Det er snakk om store kraftmengder som skal sendes offshore, som hovedsakelig kommer fra fornybare energikilder som norsk vannkraft. Til første fase på Johan Sverdrup-feltet har anlegget en kapasitet på 100 megawatt (MW). For å sette det i perspektiv er det for eksempel nok elektrisk kraft til å kjøre 100.000 panelovner på 1000 W på maksimal styrke.

Statoil forteller at landstrømmen til Johan Sverdrup gjennom sjøkabelen på 200 km reduserer utslipp av klimagasser med 80 til 90 prosent sammenlignet med elektrisk kraft produsert av nevnte gassturbiner.

I første fase av utbyggingen tilsvarer det utslipp fra om lag 70.000 fossildrevne biler. Det tilsvarer for eksempel mer enn utslippene fra hele bilparken i Stavanger. Når hele landstrømanlegget på 300 MW for fase 1 og 2 av Johan Sverdrup-feltet settes i drift i 2022, estimerer Statoil at reduserte CO2-utslipp tilsvarer rundt 200.000 biler. Det er på samme nivå som de totale utslippene fra bilparkene i Bergen og Trondheim.

Foruten reduserte utslipp er elektrifisering av offshore olje- og gassproduksjon også gode nyheter for driftsregulariteten, vedlikeholdskostnader samt helse, miljø og sikkerhet (HMS), for eksempel redusert støy.

ABB har ansvaret for design, ingeniørarbeid, innkjøp, installasjon og igangkjøring av utstyret til de to omformerstasjonene til første del av utbyggingen, den ene på Haugsneset og den andre på en av plattformene offshore. Spenningsnivået på likestrømmen er +/- 80 kilovolt. Landstrømforbindelsen for første fase settes etter planen i drift i slutten av året.

Powered by Labrador CMS