- Vi har investert 100.000.000 dollar for å muliggjøre feltutvikling du ikke kan gjøre med dagens teknologi

Publisert

Like før jul intervjuet vi Borghild Lunde,leder for ABB sin olje- og gassvirksomhet i Norge i forbindelse med at de har gjort vellykket testing av undervanns frekvensomformere på havbunnsfabrikker. Vi ønsker å forstå mer av hva dette er, og besøker ABB.

- Man kan sammenlikne det med å sette et sikringsskap i et hus på havbunnen, forteller Borghild Lunde til enerWE. Vi har bygget en ny type "sikringsskap" med komponenter som tåler vann og trykk.

Forskningsrådet har gjennom DEMO 2000-programmet bidratt med støtte til prosjektet. I tillegg har også Statoil, Total og Chevron deltatt.

- Dette er det mest omfattende utviklingsprosjektet vi har hatt i ABB noensinne, forteller hun. Vi har trukket på ekspertise i en rekke land og innenfor en rekke produktområder.

Hun forteller at det gjenstår mye tester.

- Det har vært et langt løp. Vi har bygget stein på stein og testet større og større deler.

Mer enn 100 millioner dollar er investert i prosjektet. Dersom prosjektet lykkes i fullskala vil det bety mye for både norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet.

- Det kan muliggjøre feltutvikling du ikke kan gjøre med dagens teknologi, og det kan gi billigere feltutvikling som du for så vidt kunne gjort i dag, men som ville blitt for dyrt.

Teknologien kan også benyttes innen fiskeoppdrett, offshore vind og annet.

- Det er en av grunnene til at vi i ABB er interessert i å kjøre dette prosjektet. Olje- og gass har en fremtid. Vi kommer til å jobbe med olje og gass i mange tiår fremover. Samtidig er det også andre applikasjoner som kan trenge samme type teknologi.

Powered by Labrador CMS