oljeminister
oljeminister

Regjeringen vil øke leteaktivitet i nord

Publisert

Vil tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo.

Regjeringen legger til rette for økt leteaktivitet i nord med utvidelsen av det forhåndsdefinerte leteområdet på norsk sokkel.

TFO 2016

Konsesjonsrunden for de geologisk best kjente delene av den norske kontinentalsokkelen – TFO 2016 – ble utlyst av Olje- og energidepartementet torsdag. Utvidelsen av det forhåndsdefinerte området omfatter 32 blokker i Barentshavet og 24 i Norskehavet.

– Tildeling av nye interessante leteområder er avgjørende for å opprettholde sysselsetting, aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel over tid. Dette er særlig viktig i dagens situasjon. Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en av bærebjelkene i regjeringens petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

  • - Nord-Norge kommer til å bli en like stor olje- og gassprodusent som britisk sokkel
  • Castberg, Hansteen, Alta og Gohta

    De nye blokkene omfatter blokker ved Hansteen-feltet nord i Norskehavet og områder ved funnene Castberg, Alta og Gohta i Barentshavet. Lien mener utvidelsen legger til rette for god ressursforvaltning i disse områdene.

    – Petroleumsindustrien trekker seg stadig nordover. Ved å lyse ut en rekke nye blokker i Norskehavet og Barentshavet legger regjeringen til rette for økt aktivitet i nord. At industrien får tilgang til areal i områdene rundt nye utbygginger og funn er viktig for å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene i områdene, understreker statsråden.

    Reklame

    https://vimeo.com/157152222

Powered by Labrador CMS