Snefrid Nord bygges ut for 1,2 milliarder

Publisert

Statoil og partnerne har besluttet å bygge ut gassfunnet Snefrid Nord ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet, det melder Statoil i en pressemelding. Snefrid Nord ble oppdaget i 2015 og inneholder omtrent 5 milliarder kubikkmeter gass.

Funnet, som etter planen skal starte produksjonen sent i 2019, blir knyttet opp til Aasta Hansteen. Myndighetene mottok derfor i dag et tillegg til plan for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen-feltet som beskriver Snefrid Nord-utbyggingen.

Norske underleverandører

Aker Solutions, som leverte havbunnsutstyr til Aasta Hansteen-utbyggingen, skal også levere havbunnsutstyr til Snefrid Nord-utbyggingen. Havbunnsrammen og sugeankeret som fester den til havbunnen skal leveres av Aker Solutions i Sandnessjøen. Kontrollkablene leveres fra Aker Solutions i Moss.

Subsea 7 er også leverandør til Aasta Hansteen, og skal nå levere rør og ekspansjonsrørssløyfer (spools), samt utføre alle installasjoner på havbunnen under utbyggingen av Snefrid Norrd.

Alle kontrakter tildeles under forutsetning av at tillegg til PUD for Aasta Hansteen godkjennes av myndighetene.

- Det er gledelig å se at Snefrid Nord gir ringvirkninger og aktivitet på Helgelandskysten, sier Torolf Christensen, prosjektdirektør for Snefrid Nord og Aasta Hansteen.

Prislapp på 1,2 milliarder

Snefrid Nord ble funnet i 2015, og bygges ut med én brønn som knyttes opp til Aasta Hansteen-plattformen via Luva-brønnrammen seks kilometer unna. På platå vil Snefrid Nord produsere om lag fire millioner kubikkmeter gass per dag og planlagt produksjonstid er 5-6 år.

De totale investeringene for Snefrid Nord-utbyggingen er på om lag 1,2 milliarder kroner.

- Aasta Hansteen er strategisk viktig utbygging fordi plattformen og rørledningen Polarled åpner et nytt område i Norskehavet for gasseksport til Europa. Prosjektene etablerer også ny infrastruktur, som vil skape muligheter for fremtidige feltutviklinger i området. Det er Snefrid Nord et godt eksempel på, sier Siri Espedal Kindem, direktør for utvikling og produksjon nord.

  • Statoil eier som operatør 51 prosent av Snefrid. Wintershall, OMV og ConocoPhillips eier henholdsvis 24, 15 og 10 prosent.