Korte fall kan gi store skader!

Publisert

Bruker du fallsikringsutstyr riktig?

Dette er et av flere spørsmål som blir belyst i e-læringskurset om fallsikring fra AAK Safety.

AAK Safety har lenge levert klasseromskurs og praktisk trening på sine kurssentre, og har nå lansert sitt første e-læringskurs.

E-læring kan aldri erstatte den praktiske delen, men når det gjelder teori og det å øke forståelse og kunnskap rundt bruk av fallsikringsutstyr er vi overbevist om at vi kan nå ut til flere ved å supplere kurstilbudet med e-læring, sier fagansvarlig for fallsikring hos AAK Safety AS, Kevin Kolstad.

Målgruppen for kurset er alle som trenger en oppfrisking av sin fallsikringskompetanse og arbeidsgivere som skal sette seg inn i krav som blir stilt ved valg av fallsikringsutstyr.

-> Les også: Fallende gjenstander i industrien.

Kurset fokuserer på praktiske valg i arbeidssituasjoner for både eiere og brukere av fallsikringsutstyr. Handlingen og utfordringene i kurset er lagt til en produksjonshall hvor brukeren må gjøre valg som skal gi det beste vernenivået i møte med ulike problemstillinger.

Konsekvensene av feilbruk og uvitenhet når vi arbeider i høyden kan være svært alvorlige, sier Kevin Kolstad.

En optimal løsning i fallsikring vil ofte være avhengig av at det er gjort gode subjektive vurderinger, og dette krever kunnskap. I arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter stilles det mange krav til eiere av virksomheter som driver med arbeid i høyden. Ved å ta utgangspunkt i disse kravene, gir kurset brukeren en forståelse for valg og bruk av løsninger og utstyr for fallsikring.

Kurset inneholder følgende temaer:

 • Kartlegging og valg av løsninger
 • Valg av metoder og utstyr for fallsikring
 • Opplæring og riktig bruk
 • Kontroll og vedlikehold
 • Kurset skal gjøre brukeren sikrere i sitt arbeid med fallsikringsutstyr, slik at han eller hun kan arbeide på en måte som gir det høyeste vernenivået og reduserer risiko til et minimum. Det som er viktig for vernenivået er ikke mengden utstyr, men at det er gjort gode valg for hvilken metode og hvilket utstyr som brukes.

  Kurset er tilgjengelig på trainingportal.no.

  ---

  Kurset vil blant annet bli presentert på Høydekonferansen 2015 og Trainingportal Competence Days 2015.