Startet for å hjelpe sine egne

Publisert

Klatrer i fritiden og på jobb.

Bjarte Bø er utdannet sivilingeniør fra NTH. Etter endt studie i 1993 begynte han i AAK. I starten jobbet han mye offshore, men nå er det en stund siden forrige utreise.Nå har han et lite avbrekk fra jobben til fordel for foreldrepermisjon.

Ikke bare klatring

Ja, nå er jeg hjemme med en åtte måneder gammel gutt, forteller han. Vi har en jente fra før. Hun er tre og et halvt år gammel. Med to små barn i huset må vi prioritere litt annerledes enn tidligere. Det blir mindre tid til andre aktiviteter.

Tidligere har Bjarte brukt all sin fritid på det å være i fjellet. Nå er det mer trilleturer på flatmark.

Jeg kommer fortsatt til å klatre, men det er en tid for alt. I sommer blir det en tur sydover for å besøke familie på Sørlandet.

Hvorfor alpin redningsgruppe?

Bjarte har vært aktiv i alpin redningsgruppe i mer enn 20 år, og forteller at han har vært aktiv fordi han har kompetanse som er nyttig i forhold til fjellredning. I utgangspunktet ble han med i alpin redningsgruppe for å kunne være med å bidra i redningsaksjoner for sitt eget miljø.

Mange steder er klatrere helt nødvendig for å få gjennomført en redningsaksjon. Det var da naturlig at man stilte opp i den alpine redningsgruppen. Men vi blir også benyttet mye til leteaksjoner og når folk har gått seg vill eller gått seg fast.

Han engasjerer seg også i arbeidet med å utarbeide prosedyre-verk for de alpine redningsgruppene.

Vi er fire stykker som utvikler prosedyrene. Metodesettet sikrer at redningsaksjonene gjennomføres på en kvalitetssikret måte over hele landet, og at medlemmer fra andre grupper kan steppe inn i en aksjon uten problemer.

Reddet en venn

Gjennom 20 år i alpin redningsgruppe har han opplevd mange spesielle hendelser.

Jeg husker spesielt at vi var med å hente en kamerat som hadde et uhell under basehopping og havnet på en hylle i veggen. Det var et sted hvor det var vanskelig å komme seg til. Redningsaksjonen gikk bra.

Ekstremsport og HMS

Ekstremsport og HMS henger godt sammen, forteller Bjarte.

Når man for eksempel holder på med klatring og basehopping så blir man bevisst på risiko og hva som er farlig. Det å mestre risiko er fascinerende. Man gjør tiltak for at det skal være så sikkert som mulig. Det er det samme man gjør når man sitter med risikoanalyser på jobb. Uansett om det er jobb eller fritid er det viktig å gjøre ting ordentlig.

Produktutvikling i AAK

I AAK jobber Bjarte blant annet med produktutvikling.

Vi finner aktuelle produkter vi skal selge, og her bruker vi erfaringen vi har fra både jobb og fritid.

Selskapet har nylig lansert en ny sikkerhetskniv.

AAK Safetyknife en kniv som man kan bruke til å kutte linen i forbindelse med redning. For oss om jobber i tau så skal man alltid ha en kniv tilgjengelig. Dette er også i henhold til Norsk standard.

Selv om Bjarte tilbringer denne sommeren i lavlandet, så avslutter han med å understreke at han på ingen måte har sluttet å klatre.

Nei, absolutt ikke!