AAK Safety AS kjøpt av Cresto AB og B&B TOOLS

AAK Safety får nye eiere

22. desember ble avtale om salg av AAK Safety AS inngått. Kjøpere er det svenske selskapet Cresto AB som inngår i B&B TOOLS-konsernet.

AAK Safety og Cresto er markedsledere innen utstyr og kurs for fallsikring i henholdsvis Norge og Sverige.

AAK Safety vil drives videre med separat ledelse og hovedkontor på Åndalsnes. AAK Safety vil beholde sitt selskapsnavn, hvilket innebærer at søsterselskapene AAK IRV og AAK Energy Services samt holdingsselskapet AAK Group vil endre navn i nær framtid.

«Vi er godt fornøyd med å få en ny eier som kan bidra til å videreutvikle AAK Safety», sier Sverre Bersås, daglig leder for AAK Safety. «AAK Safety blir nå en enda sterkere aktør innen fallsikring og arbeid i tau. Med B&B TOOLS-konsernet i ryggen får selskapet også finansiell muskelkraft til å kunne ta nye steg fremover.»

«Vi kjenner AAK Safety godt fra tidligere. Det er et veletablert selskap med høy kompetanse og dedikerte medarbeidere, gode kunderelasjoner og en sterk posisjon på et voksende marked», sier Patrik Malterling, daglig leder for Cresto. «Sammen skaper vi nå Nordens ledende gruppe for fallsikringsløsninger, og vi ser gode muligheter til å samarbeide for videre utvikling og vekst, både for Cresto og for AAK Safety.»

Gjennomføring av kjøpet forventes å skje tidlig i februar 2017.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Om AAK Safety

AAK Safety bistår kunder med fallsikringsutstyr, kurs og rådgiving for sikkert arbeid i høyden. Selskapet representerer Norges fremste kompetansemiljø for arbeid i høyden, og arbeider direkte med kunder som har ansatte i høyden i mange ulike bransjer.

AAK Safety har hovedkontor på Åndalsnes, og avdelingskontorer i Bergen og på Steinsholt i Vestfold. Opplæring av kunder foregår ved kurssentrene på de tre avdelingene eller ute hos kunder.

Selskapet leverer både personlig verneutstyr og faste sikringssystemer som ivaretar den enkeltes sikkerhet i høyden.

Selskapet har 30 ansatte og hadde driftsinntekter på 63 mill NOK i 2015. AAK Safety er Norges ledende aktør på fallsikring.

Se aaksafety.no for mer informasjon.

Følg oss på Facebook

Om Cresto og B&B TOOLS

Cresto utvikler og produserer fallsikringsløsninger for sikkert arbeid i høyden. Med distributører i et stort antall land er Crestos hovedmarkeder kunder innen energi, industri og bygg globalt samt via forhandlere i Norden. En betydelig del av virksomheten utgjøres av tjenester som opplæring, service og installasjon av faste system. Selskapet omsetter for omtrent 75 mill NOK.

Cresto er en del av B&B TOOLS-konsernet, Nordens største leverandør av verktøy til industri- og byggsektoren i Norden. Konsernet har cirka 2 700 medarbeidere i 12 land og omsetter for omtrent 8 milliarder svenske kroner per år.

Se www.cresto.se og www.bb.se for mer informasjon.

Det informeres om at TOOLS as er medlem i TEAM enerWE