- ”Jeg skal bare” kan være en sikkerhetsutfordring

Publisert

HMS-leder mener kunnskap er den aller viktigste faktoren for sikkert arbeid i høyden.

Entreprenør M. Kristiseter AS er et av de største entreprenørfirmaene i Møre og Romsdal. Med hovedkontor på Åndalsnes og avdelingskontor i Ålesund, bygger de næringsbygg, kirker, kulturhus, skoler, sykehjem, boliger, kaier og broer.

Positive trender

Marita Vadset er HMS-leder i Kristiseter AS, og jobber til daglig med å påse at bedriften til enhver tid har god sikkerhetskultur.

- Jeg har inntrykk av at sikring blir vanlig i flere og flere bransjer, og ser positive trender. Samtidig ser jeg at det er forskjellig praksis, for mens noen gir uttrykk for at fallsikringsutstyr er tungvint og av og til ”i veien”, er det andre fag hvor utstyret er en integrert del av deres arbeidshverdag, forteller Vadset.

Hun sammenligner tankegangen med bruk av bilbelte.

- Før var det utenkelig å bruke setebelte på bilturer, nå føler man seg nesten naken uten.

”Jeg skal bare”

- Det er fort gjort å tenke at ”jeg skal bare”, og la være å bruke nødvendig og påkrevd verneutstyr. Dette kan utgjøre en stor risiko.

Fallsikringsutstyret som brukes i Kristiseter er ikke personlig verneutstyr. Derfor fordrer dette utstyret god kunnskap og kompetanse om bruk. Selene som brukes er ikke universelle, og det kan være forskjell på hva selene tåler av vekt og størrelse, så dette må bruker av utstyret vite, forklarer Vadset.

 • Les også: 30 meter høyt, 70 grader helning og slett fasade uten beslag (AAK Safety)
 • Regelverk-jungelen

  Som HMS-leder er det mye regelverk og retningslinjer for Vadset å sette seg inn i. Hun forklarer at reglementet ofte er ”rundt” utformet og lite spesifikt. Hun får hun også ulike råd rundt seg om hva som er tilstrekkelig av kursing og utstyr.

  - For eksempel var det vanskelig å vite om tre timers fallsikringskurs var nok, eller hva slags opplæring som var tilstrekkelig for at våre arbeidere skulle være trygge på jobb, minnes Vadset.

  Alltid fersk kunnskap

  Kristiseter bestemte seg for å rådføre seg med AAK Safety på disse områdene, og valgte dem som leverandør av fallsikringskurs.

  – Vi bestemte oss for å bruke AAK Safety, som også ligger på Åndalsnes. Nå sender vi våre arbeidere på minimum åtte timers kurs med praktiske øvelser hos AAK Safety.

  Vi har sendt et par puljer á seks personer i året på kurs. Med en slik rullering, vil vi alltid ha fersk kunnskap på byggeplassene våre.

  - Vi får alltid veldig positive tilbakemeldinger fra arbeiderne på disse kursene. Det er godt for dem å prøve ut forskjellig utstyr, henge i selene, og øve på å redde hverandre. Vi får tilbake medarbeidere med kunnskap, som vet hvilket utstyr vi skal bruke til vårt arbeid, og på den måten får resten av firmaet kunnskap om temaet, sier HMS-lederen.

  • Se også: Alt for mange bruker utstyret feil (AAK Safety)
  • Byggbransjen tar arbeid i høyden mer alvorlig

   Sverre Bersås, daglig leder i AAK Safety, synes også å oppleve en holdningsendring blant mange selskaper i bygg- og anleggsbransjen.

   - Som i alle bransjer er det selskaper som har vært mer og mindre flink enn andre rundt det å ta sikkerhet rundt arbeid i høyden seriøst. Generelt kan vi vel si at oljeindustrien samt kraft- og teleindustri har vært de flinkeste i klassen på dette området. Men vi merker nå at mange selskaper innen bygg- og anlegg tar tak for å løfte sin kompetanse på området, forteller Bersås.

   Bersås tror dette skyldes en kombinasjon av dyrekjøpt erfaring med mange fallulykker, gradvis innskjerping på regler og fokus på området fra Arbeidstilsynet.

   - For kundene og AAK Safety som rådgiver gjelder det å identifisere behovene og komme fram til en anbefalt løsning for kompetanseheving. Ofte kan dette bestå i en kombinasjonsløsning der noen utvalgte i selskapet får grundig skolering, og et flertall får mer grunnleggende kurs eller kun teoretisk innføring gjennom e-læringskurs. De som befinner seg mye i høyden bør absolutt gjennom et en-dags fallsikringskurs som basis. AAK Safety har kurssentre flere steder i landet, og kan kostnadseffektivt bistå kundene med denne opplæringen, avslutter Bersås.

Powered by Labrador CMS