- Å vedta avvikling av oljeindustrien innen 2035, er å snu saken på hodet

Publisert

KRONIKK av Idar Martin Herland, oljearbeideren

På søndag avholdt AUF sitt landsmøte, og det er mange reaksjoner på hva de har vedtatt. For å starte med det, synes jeg at folk bør besinne seg før de kaster stein. Det står respekt av at ungdommer bruker fritiden sin på politikk! Iht SSB var det kun 3% av Norges befolkning som var medlemmer i ett politisk parti, pr 31.12.17. Dette blir som ved valg. Har man ikke stemt, har man heller ikke lov til å klage. Ungdommene fortjener all mulig honnør! Iallefall ikke kjeft fra dem som sitter passive hjemme i sofaen sin!

Personlig stiller meg 100 % bak intensjonene i vedtakene deres. De sier nei til utenlands kabler, ønsker strengere krav til oppdrettsnæringen, ett grønt og solidarisk skattesystem og å redusere globale utslipp. Dette er saker som også et stort flertall i befolkningen kan stille seg 100 % bak.

Selv liker jeg spesielt godt at man skal tenke grønt og solidarisk. Ett konkret eksempel er at logistikk er alt for billig, på grunn av at de slipper å betale miljøavgifter og kan basere driften på sosial dumping. Da blir alle varer langreiste og utslippene øker. Samtidig flagger vi ut arbeidsplasser, og bygger ned eget næringsliv. Mer om dette kan du lese om i dette innlegget jeg skrev forleden dag.

Når det gjelder veien til målet om mindre utslipp, er jeg nok ikke helt enige med ungdommene. Jeg mener at å vedta avvikling av oljeindustrien innen 2035, er å snu saken på hodet. Da ville det vært bedre å vedta at man setter inn tiltak som virker. NÅ! For å få ned utslippene. For det er jo det alle ønsker. Enten ved at man renser utslippene fra fossile brennstoff, eller at man finner alternativer til olje og gass. Både som energikilde, men også alt det andre vi bruker olje og gass til.

Det blir som ved Kodak, og bilder på gamlemåten. Den tradisjonelle filmrullen døde fordi det kom annen og bedre teknologi på markedet. Finner vi bedre alternativer, eller andre måter å bruke olje og gass på, vil gamlemåten bli utkonkurrert, og vi når målet. Om mindre forurensing. For det er jo det som er målet. For alle.

Derfor vil jeg invitere både AUF og andre til å samarbeide med oss i Oljeindustriens Arbeidersamfunn, om finne slike løsninger. Det kan handle om mange ting, men uansett, vil teknologi være nøkkelen. Olje og gass vil ta slutt. Uansett. Derfor mener jeg at vi må bruke pengene vi tjener på denne næringen i dag, til å finne det verden trenger i morgen. Det er verktøyet vårt. Vi kan ikke kvitte oss med verktøyene, før vi starter på jobben. Klarer vi å finne disse løsningene i dag, har vi også noe å leve av i morgen. Som land og folk.

Om dassen er tett, nytter det ikke å starte med å kaste stakefjæren. Det hjelper heller ikke å trykke "Enter" på datamaskinen. Da er det bare å brette opp armene å starte på jobben! Vi har ingen tid å miste om vi skal være ferdig til 2035.

Idar Martin Herland er leder av partilaget Oljeindustriens Arbeidersamfunn, kandidat til fylkestinget i det nye Vestland fylke og stolt oljearbeider.

Les også: