87 milliarder kroner i skatteinntekter fra olje- og gassutvinning hittil i år

Publisert

Det er ingen tvil om at oljebransjen er en pengemaskin, og selv om oljeprisen i høst har hatt et kraftig fall er det fortsatt store fortjenester og dermed også store skatteinntekter fra olje- og gassutvinningen på norsk sokkel.

Denne oljeaktiviteten har da også en veldig høy skattesats på totalt 78 prosent av overskuddet. Det er en kombinasjon av den ordinære selskapsskatten på 23 prosent og særskatten på petroleumsaktivitet som utgjør ytterligere 55 prosent.

Mens selskapsskatten de siste årene har blitt satt ned med ett prosentpoeng hvert år fra den opprinnelig var på 28 prosent, har særskatten på petroleum samtidig blitt oppjustert tilsvarende.

Dette kommer godt med for velferdsstaten Norge når regnskapet skal gjøres opp, og i de siste månedlige tallene fra SSB ser vi at skatteinntekten fra petroleumsutvinningen på norsk sokkel så langt har bidratt med hele 87 milliarder kroner. Det var en økning på 73,7 prosent fra samme periode i 2017, et år da skatten hadde økt med 49,7 prosent fra året før det igjen.

Les også: