72 milliarder kroner i petroleumsskatt så langt i år

Publisert

Det er hittil i år betalt inn 689 milliarder kroner i skatt. Sammenlignet med den samme perioden i fjor utgjør det en økning på 42 milliarder kroner.

Store deler av de samlede skatteinnbetalingene har gått til staten og folketrygden, som hver for seg har tatt imot 30 og 38 prosent av det samlede beløpet, viser skatteregnskapet ved utgangen av september i år som Statistisk sentralbyrå publiserte torsdag.

Drøyt en femdel har blitt fordelt på kommuneforvaltningen. Disse skattene varierer i mindre grad enn innbetalingene fra petroleumssektoren.

Høyere oljepriser sammenlignet med i fjor har bidratt til økte skatteinntekter fra petroleumssektoren. Så langt i år er det betalt inn 72 milliarder kroner i petroleumsskatt, viser skatteregnskapet.

Til sammenligning ble det betalt 41 milliarder kroner på det samme tidspunktet i fjor. Denne kraftige økningen fører til at petroleumsskattene utgjør drøyt 10 prosent av de samlede skatteinnbetalingene så langt i år.

(©NTB)