70 prosent dyrere strømavtaler får flere til å bytte strømleverandør

Publisert

Hvert kvartal legger NVE frem en rapport som viser antall leverandørskifter. Det vil si kunder som bytter strømleverandør.

Strømselskapene lever av å kjøpe og selge strøm på kraftbørsen, og de eier således ikke sine egne kraftverk. Selskapene har flere forskjellige prismodeller man kan velge mellom, men til syvende og sist må de kjøpe strømmen de selger. Det betyr at fortjenesten ligger i hvor stort påslag de tar, samt hva de selger av tilleggstjenester.

I sin siste kvartalsrapport skriver NVE at husholdningene foretok syv prosent flere leverandørskifter i 3. kvartal 2018 enn tilsvarende kvartal i 2017.

- Vi har gått inn i vintermånedene, da mange bruker mye strøm til oppvarming. Har du høyt strømforbruk, er det ekstra viktig at du jevnlig sjekker om du har strømavtalen som er best for deg. På strompris.no kan du enkelt sammenlikne leverandører og avtaler, sier Guro Grøtterud, seksjonssjef i NVE.

Strømprisene for forbrukere med spotprisavtaler var i overkant av 70 prosent dyrere i 3. kvartal 2018 sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år. Økningen i pris var enda større for elspotområdet Nord- Norge (NO4).

Spotprisavtaler er en form for strømavtale der prisen følger utviklingen på kraftbørsen, og så tar strømselskapet en avanse. Den kan enten være i form av et påslag pr. kWh eller en fastpris, eller en kombinasjon.

Vanligvis blir det flere leverandørskifter når strømprisen er høy. Det skyldes som regel at folk blir mer oppmerksom på strømprisen når strømregningen er høy. Nå for tiden er det høye strømpriser, og det er derfor naturlig at det blir flere leverandørskifter. Samtidig merker NVE seg at økningen ikke er veldig stor selv om strømprisen har gått kraftig opp.

- Selv om prisene var vesentlig høyere i tredje kvartal 2018 enn tilsvarende kvartal i 2017, ser vi at økningen i antallet leverandørskifter er moderat og følger en økende trend, sier Grøtterud.

​Antall leverandørskifter i 3. kvartal 2018 var 137.400. Dette tilsvarer en økning på 7 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2017. Blant næringskundene var det en oppgang i bytteaktiviteten med 16 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

I 3. kvartal 2018 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 69 %. Denne andelen har vært stabil over lengre tid.

Her kan du laste ned og lese NVEs leverandørskifteundersøkelse for tredje kvartal 2018.

Les også: