70 land skal øve på skrekkscenario i Langesund

Publisert

25. til 29. september skal Kystverket arrangere SCOPE 2017, en stor olje- og kjemikalieøvelse som involverer omtrent 300 deltakere fra Europa. Observatører fra 70 land er invitert, og øvelsen vil involvere hele 20 fartøy fra store deler av Europa.

Kystverket har søkt EU-kommisjonen om støtte til å gjennomføre dette som en større fullskala-øvelse i Norge. Med seg på laget har de fått med den svenske Kustbevakningen, Det Danske Forsvaret, Miljødirektoratet på Island, Sørøst Politidistrikt og Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) i Telemark.

– Midler fra EU-kommisjonen forutsetter at Kystverket i stor grad involverer ressurser og tjenester også fra EU. Kystverket forventer i tillegg at en rekke andre organisasjoner deltar under øvelsen, sier prosjektansvarlig for øvelsen, Stig Wahlstrøm.

Ambisjonen er å få til bedre nasjonal og internasjonal koordinering ved skipsulykker med farlig last:

”Øvelsen skal bidra til forbedret nasjonal og internasjonal koordinering av aksjoner i forbindelse med skipsulykker som involverer farlig og forurensende last, samt at den skal styrke samarbeidet mellom partene i Københavnavtalen, Bonnavtalen og med EU, og sikre best mulig bruk av ressurser, tjenester og retningslinjer gitt gjennom EU.”

Les mer om SCOPE 2017-øvelsen her.